اتمام طرح پژوهشی بررسی و پایش زیرالنون در روغن ذرت

طرح پژوهشی با عنوان بررسی و پایش زیرالنون در روغن ذرت در پژوهشگاه استاندارد در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ به پایان رسید.
این طرح در مدت زمان ۶ ماه در پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی توسط همکاران پژوهشکده مذکور به منظور دستیابی به روش بهینه برای پایش زیرالنون در روغن ذرت و همچنین بررسی وضعیت آلودگی روغن ذرت به این آلاینده در نمونه‌های مورد بررسی انجام شده است.
حُسنِ روش راه اندازی شده در این طرح نسبت به سایر روش‌های اندازه گیری مایکوتوکسین‌ها، عدم استفاده از ستون ایمونوافینیتی برای تخلیص است که بسیار گران قیمت بوده و حسن آن نسبت به روش کروماتوگرافی ارائه شده در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۵۸۱۴ که بر اساس استاندارد ایزو تدوین شده است، عدم نیاز به تجهیز LC-MS و عدم استفاده از جریان گرادیان برای فاز متحرک در دستگاه HPLC است. زیرا بسیاری از دستگاه‌های HPLC موجود در آزمایشگاه‌های کشور امکان استفاده از جریان گرادیان با دتکتور فلورسانس را ندارند. نتیجه این طرح می‌تواند منجر به ارائه روشی اقتصادی و ساده در استاندارد ملی برای تعیین زیرالنون در روغن شود. همچنین در این طرح  نمونه‌های روغن ذرت با برندهای مختلف از بازار تهیه شده و با روش فوق از لحاظ وجود آلودگی به زیرالنون بررسی شدند. نتایج نشان داد که مقدار آلودگی در نمونه‌های مورد بررسی ناچیز بوده و لذا ریسکی در این زمینه مصرف کننده را تهدید نمی‌کند.
 
۸ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۸
تعداد بازدید : ۶۴۵