تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در مهر ماه سال ۱۳۹۹ در حوزه های مرتبط با پژوهشکده فناوری و مهندسی

با مشارکت همکاران پژوهشکده فناوری و مهندسی، تعدادی استاندارد ملی ایران در کمیته‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران مصوب شده و به چاپ رسید.
به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده فناوری و مهندسی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران مصوب و پس از شماره دهی در مهر ماه سال ۱۳۹۹ به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس http://www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است. 
 
 ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
 ۱  شیشه ساختمانی-شیشه پوشش دار-قسمت ۴:استاندارد محصول  ویژگی‌ها 4-16372
تجدیدنظر اول
بهزاد مهدی خانی
 ۲  شیشه ساختمانی-شیشه با فیلم پلیمری پشت چسبدار- قسمت ۱:تعاریف و الزامات  ویژگی‌ها  1-22777  بهزاد مهدی خانی
 ۳  شیشه ساختمانی-محصولات اولیه شیشه-سودا لایم سیلیکات-قسمت ۱:تعاریف و خواص عمومی فیزیکی و مکانیکی  ویژگی‌ها 1-10673
تجدیدنظر دوم
بهزاد مهدی خانی
 ۴  سرامیک های ظریف (سرامیک های پیشرفته سرامیک های صنعتی پیشرفته)خواص مکانیکی-کامپوزیت های سرامیکی در دمای محیط در فشار اتمسفر-تعیین خواص کششی  ویژگی‌ها 11453
تجدیدنظر اول
بهزاد مهدی خانی

 

۲۶ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۱۲
تعداد بازدید : ۱,۱۶۱