انعقاد تفاهم نامه سازمان ملی استاندارد ایران و شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

 

در اجرای بند هفت از مصوبات یکصد و هشتمین جلسه شورای عالی استاندارد مورخ 13/2/95 درخصوص طرح ایجاد شبکه ملی آزمایشگاهی استاندارد کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایردستگاه‌‌های ذیربط به منظوراستفاده بهینه از سرمایه‌‌های ملی درحوزه زیرساخت آزمایشگاهی، استانداردسازی، ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و توانمندسازی آزمایشگاه‌‌های کشور، در روز شنبه 22 آذر ماه 99 تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد ایران به نمایندگی فرزانه انصاری (رییس پژوهشگاه استاندارد) و شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نمایندگی رضا اسدی فرد(مدیرشبکه)، امضاء شد. این تفاهم‌نامه به مدت پنج سال دارای اعتبار می‌باشد.

برخی از محورهای همکاری در تفاهم نامه مذکور عبارت است از:

اجرایی شدن بند هفت از مصوبات یکصد و هشتمین جلسه شورای عالی استاندارد (طرح شبکه ملی آزمایشگاهی استاندارد کشور، ایجاد هم‌‌افزایی، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استفاده بهینه از سرمایه‌‌های ملی در حوزه زیرساخت آزمایشگاهی در حوزه استانداردسازی، ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و توانمندسازی نیروی انسانی آزمایشگاه‌‌های کشور، فراهم آوردن امکان دسترسی و به اشتراک‌گذاری داده‌‌ها و اطلاعات تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی در سامانه‌‌های آزمایشگاهی طرفین، نهادینه کردن فرهنگ به اشتراک‌‌گذاری منابع و توانمندی‌های علمی و آزمایشگاهی، امکان استفاده متقابل آزمایشگاه‌های عضو شبکه از امکانات یکدیگر و بهره‌برداری از منابع و توانمندی‌‌های علمی طرفین، مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین ­المللی و همکاری در زمینه برگزاری آموزش‌های تخصصی.

 

رسانه جدید

 

 

 

 

 
۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۵:۳۴
تعداد بازدید : ۶۴۱