نمودار سازمانی و تشکیلات تفضیلی پژوهشگاه استاندارد اصلاح و بروزرسانی شد

 

نمودار سازمانی" و "تشکیلات تفضیلی" پژوهشگاه استاندارد با در نظر گرفتن اهداف و مأموریت‌های پژوهشگاه اصلاح و بروزرسانی شد. چارت سازمانی که بیانگر روابط و نحوه تقسیم و توزیع وظایف میان واحدهای سازمانی، حدود اختیارات، سلسله مراتب و سطوح مدیریتی و سرپرستی است، برای تحقق اهداف و مأموریت‌های هر سازمانی لازم است. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد، موضوع بازنگری نمودار سازمانی و تشکیلات پژوهشگاه استاندارد، به استناد ماده «1» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور،  و بند «ب» ماده «7» قانون تشکیل هیات امناء در پانزدهمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه درتاریخ 19 مهر 99مطرح و به تصویب رسید.

لازم به ذکر است که اولین نمودار سازمانی و تشکیلات تفضیلی پژوهشگاه استاندارد در سال 1390 به تصویب هیات امنای پژوهشگاه رسیده بود.

۲۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۰
تعداد بازدید : ۷۰۴