راه اندازی روش آزمون با عنوان اندازه‏ گیری باقی‏مانده اتیلن اکسید در وسایل و ابزارهای پزشکی

روش آزمون " اندازه­ گیری باقی‏مانده اتیلن اکسید در وسایل و ابزارهای پزشکی، طبق استاندارد ملی ایران به شماره 7-7216 و 12-721" در گروه پژوهشی سم شناسی پژوهشکده غذایی و فراورده های کشاورزی راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد، اندازه‏‏ ‏گیری باقی‏مانده اتیلن اکسید در تمامی ابزارهای پزشکی از جمله سرنگ، سرسوزن، آنژیوکت، ایمپلنت، دستکش جراحی، نخ دندان، ست سرم و... که مشمول استاندارد اجباری هستند و بر روی جلد آن‏ها استفاده از اتیلن اکسید ( EO ) ذکر گردیده است، الزامی است.