انتشار دو مقاله از دکتر علی اکبر صبوری

دو مقاله از دکتر علی اکبر صبوری تحت عناوین " اصول نویسندگی مقالات علمی: بیانیه ونکوور " و " اول انسان باشید و بعد دانشمند "، در نشریه" نشاء علم" به چاپ رسید.
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ۰۵:۳۳
ED220179-A536-498B-B308-AA0E009566F4 |
تعداد بازدید : ۶۲۲