یکصد و دهمین شورای پژوهشی پژوهشگاه استاندارد برگزار شد

یکصد و دهمین شورای پژوهشی پژوهشگاه استاندارد در  7 بهمن ماه 1399 برگزار شد. در این جلسه موضوعات طرح های پژوهشی پیشنهادی از سوی اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشکده ها بررسی شد و موضوعات زیر مصوب گردید:
  •     بررسی ویژگی های روغن کاملینا پالایش شده 
  •    بررسی ویژگی های کنجاله کاملینا 
  •    بهینه سازی درصد قند کل پودر کیک نیمه آماده
  •    بررسی ویژگی های دیوار بتن مسلح به عنوان دیوار جدا کننده بتنی
  •    راه اندازی آزمون و بروزرسانی نرم افزار آزمون لنت صفحه کلاچ به همراه صحه گذاری عملکردی 
  •   راه اندازی روش آزمون خلوص گاز اکسیژن طبی
  • بهبود تخمین مولفه های هارمونیک و فرکانس اصلی شبکه برق از طریق رویتگر حالت با یک مدل جدید
همچنین در این جلسه، ریاست محترم پژوهشگاه با توجه به اعتبار پژوهشی تخصیص یافته بر  ارائه عناوین طرح های پژوهشی دارای اولویت در راستای استانداردسازی و حل مشکلات استانداردهای اجباری توسط اعضاء هیات علمی و کارشناسان پژوهشی تاکید نمودند.
 
۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۲۱:۱۱
تعداد بازدید : ۵۱۱