برگزاری دوره جامع بازرسی CNG با همکاری پژوهشگاه استاندارد و مرکز آموزش های تخصصی و کوتاه مدت دانشگاه پیام نور

 ویژگی های دوره جامع کاربردی CNG عبارتند از:

 

  •  تربیت متخصص بازرس فنی
  • افزایش دانش و تجربه و مهارت دانش پذیران در بکارگیری استانداردهای ملی و بین المللی
  • کمک به افزایش ایمنی در خودروهای CNG با تربیت متخصص
  • کمک به افزایش دانش بازرسی و استاندارد ذینفعان این صنعت در سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی
  • تربیت متخصصین مورد نیاز شرکتهای بازرسی
  • تربیت متخصصین ماهر و با دانش در مراکز معاینه فنی سراسر کشور به عنوان کارشناس CNG
  •  ارتقای ایمنی و جان سرنشینان خودروهای گازسوز با تربیت متخصصین در مراکز معاینه فنی و خدمات خودرویی
  • آموزش و ارتقای دانش استاندارد کارشناسان کنترل کیفیت شرکتهای تولید کننده قطعات CNG
  •  کمک به افزایش دانش بازرسی و استاندارد تصمیم گیران در بخش CNG خودرویی

 

 

۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۲۱
تعداد بازدید : ۷۱۶