برگزاری جلسه ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر مدیریت و صرفه جویی انرژی

جلسه ترمیم ساختار کمیته فنی متناظر مدیریت و صرفه جویی انرژی ISIRI ISO TC 301  در تاریخ 23  اسفند  99 با حضور بیش از 70 نفر از متخصصان و نمایندگان دستگاههای ذینفع از ساعت 10 لغایت 12 و به صورت مجازی برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور و هماهنگی مدیر کل و کارشناسان دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی و نمایندگاه پژوهشگاه استاندارد برگزار گردید، ابتدا به منظور آشنایی بیشتر شرکت کنندگان فرآیند تدوین استانداردهای بین المللی، ساختار سازمان بین المللی ایزو و نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی توسط کارشناس دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی تشریح گردید. سپس شیرزاد حسن بگی نماینده پژوهشگاه و دبیر سابق کمیته فنی متناظر گزارشی از ساختار کمیته فنی در سازمان ایزو ، عملکرد کمیته فنی متناظر و برنامه های کمیته فنی ارائه نمودند.
در پایان اعضا هیئت رئیسه جدید کمیته متناظر از بین داوطلبین و از طریق انتخابات برای مدت سه سال و به شرح زیر انتخاب شدند: شیرزاد حسن بگی از پژوهشگاه استاندارد به عنوان دبیر، بهمن حیدری از شرکت انرژی پایش سیستم البرز به عنوان رئیس، یاسر بخشوده نیا از پالایشگاه بید بلند خلیج فارس به عنوان نایب رئیس، همچنین پژوهشگاه استاندارد به عنوان دبیرخانه این کمیته فنی متناظر انتخاب گردید.
 
۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۴۶
تعداد بازدید : ۶۴۶