طرح پژوهشی سنجش و ارزیابی میزان فلزات سنگین در شیر پاستوریزه استان تهران به پایان رسید

طرح پژوهشی با عنوان «سنجش و ارزیابی میزان فلزات سنگین در شیر پاستوریزه استان تهران»  در پژوهشگاه استاندارد 1 اسفند 99 به پایان رسید. این طرح در مدت زمان 11 ماه در پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی توسط همکاران به منظور« بررسی آلودگی فلزات سنگین در شیرهای پاستوریزه تولید شده در استان تهران در فصول مختلف سال انجام شده است.

 

۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۲۶
تعداد بازدید : ۵۵۱