برگزاری جلسه یکصد و یازدهم شورای پژوهشی پژوهشگاه

یکصد و یازدهمین شورای پژوهشی پژوهشگاه استاندارد در روز سه شنبه 12 اسفند ماه 1399 در سالن جلسات شیمی و پتروشیمی برگزار شد. در این جلسه طرح های پژوهشی و فناوری پیشنهادی از سوی اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشکده ها بررسی شد و  15طرح ذیل مصوب گردید:
راه اندازی آزمون جذب رطوبت پودرهای آتش خاموش کن
راه اندازی آزمون های کیفی نوار درزبندی پلی تترافلوئورواتیلن سینتر نشده برای مصارف عمومی 
بررسی مشخصات حلال های نفتی به عنوان سوخت برای اطفاء حریق آزمایشی در ارزیابی عملکرد سیستم ها و مواد آتش خاموش کن 
طراحی و ساخت دستگاههای آزمون دوام چمن مصنوعی و تعیین میزان غلتش توپ براساس استاندارد ملی ایران 
آب لیموترش اندازه‌گیری آنزیمی میزان سیتریک اسید ودی- ایزوسیتریک به روشNADPH اسپکتروسکوپی 
راه اندازی آزمایشگاه میکروبیولوژی اسباب بازی 
تعیین شاخص های میکروبی خوراک دام و طیور با منشأ گیاهی 
بررسی پروفایل پروتئینهای شیر با استفاده از روش الکتروفورز ژل پلیآکریلآمید 
تعیین منشاء شیرخشک با روش مولکولی 
بررسی حساسیت زایی پوستی محصولات نساجی یکبار مصرف به روش درون تن 
بررسی میزان کل هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در روغن ها و جربی های گیاهی به منظور تعیین بیشینه مجموع هیدروکربن آروماتیک حلقوی 
بررسی روش های آزمون اکراتوکسین A در مواد غذایی برای بهینه سازی روش مناسب برای آزمون اندازه‌گیری اکراتوکسین A در پودرعصاره شیرین بیان 
تعیین شاخص های میکروبی سبزی خشک 
بررسی عملکرد آزمایشگاههای مواد غذایی در انجام آزمونهای غلات مطالعه موردی آرد گندم 
ارزیابی عملکرد آزمایشگاههای شیمی و پلیمردر زمینه خواص مکانیکی پلاستیک ها کشش 
 
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ۲۰:۰۲
تعداد بازدید : ۴۸۰