استاندارد تامین کننده و تضمین کننده حقوق شهروندان است

غلامرضا شریعتی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در دیدار با اعضای هیات مدیره¬ی بنیاد حامیان استاندارد گفت: اگر بنیاد حامیان استاندارد در کشور استاندارد را به فرهنگ تبدیل کند، استاندارد مطالبه مردم می شود. شریعتی در بخشی از سخنان خود استاندارد را تامین کننده و تضمین کننده حقوق شهروندان دانست و اظهار داشت: بنیاد باید پلی بین مردم و سازمان باشد و مردم را با حقوق شهروندی خود آشنا کند. در صورتی که بنیاد مطالبه گر حقوق مردم باشد، حس اعتماد بیشتری در مردم ایجاد خواهد شد . 

 شایان ذکر است این نشست با حضور فرزانه انصاری رئیس پژوهشگاه استاندارد و جمعی از همکاران مشارکت کننده در فعالیتهای بنیاد، در روز دوشنبه 18 اسفند ماه 1399 در سالن جلسات سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد. در ابتدای این گفتگو، انصاری رئیس پژوهشگاه استاندارد، ضمن تشریح سابقه بنیاد حامیان استاندارد و همکاری پژوهشگاه استاندارد با بنیاد در تاسیس، ثبت و انجام فعالیتهای بنیاد، از ریاست سازمان درخواست نمودند درخصوص ادامه فعایتهای بنیاد حامیان استاندارد ارائه طریق فرمایند.
 
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۰۲
تعداد بازدید : ۷۹۱
Loading