برگزاری دوره اصـول و فـنـون بازرسـی کـالا

 

محتوی دوره:

  • اصول بازرسی
  • تعاریف و مفاهیم اصلی
  • انواع بازرسی
  • قوانین و مقررات انواع بازرسی در ایران
  • اصول و مفاهیم صدور گواهی بازرس

 اصول و فنون  

 

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۰۴
تعداد بازدید : ۵۹۴