برگزاری دوره آمـوزشی بازرسی و نمونه برداری از غلات مورد مصرف دامی

 

محتوی دوره:

  • تعریف نمونه برداری و بیان اهمیت نمونه برداری در نتیجه آزمون
  • قوانین استاندارد های نمونه برداری
  • اهمیت مایکوتوکسین ها 
  • قوانین مربوط به مایکوتوکسین ها
  • استانداردهای نمونه برداری برای خوراک دام
  • انبارش یا چیدمان بهر
  • شرایط بهداشتی نمونه برداری
  • وسایل نمونه برداری
  •  نمونه برداری دستی 
فراخوان غلات دامی
 
 

 

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۱:۳۸
تعداد بازدید : ۴۷۱