کمیته فنی

کمیته فنی جایزه

اعضای کمیته فنی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، صاحب‌نظران و کارشناسان متخصص در زمینه مدیریت کیفیت می‌باشند که با ترکیب مشخص به شرح زیر انتخاب می‌شوند.

ترکیب کمیته فنی جایزه

     1)    معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران (دبیر شورای سیاست‌گذاری و رئیس کمیته فنی)؛

  2)    مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات (دبیر کمیته)؛

  3)    نماینده وزارتخانه‌ها/سازمان‌های عضو شورای عالی استاندارد در سطح مدیرکل؛

  4)    دبیر شورای راهبری دستگاه‌های اجرایی یا نماینده دستگاه اجرایی؛

  5)    دو نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در زمینه کیفیت؛

  6)    دو نفر از سر ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران؛

  7)    سه نفر از متخصصین انجمن‌ها و تشکل‌های علمی و حرفه‌ای کیفیت؛

  8)    سه نفر از مدیران و یا کارشناسان ارشد سازمان ملی استاندارد ایران؛

 9)    دبیر کارگروه ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران؛

 10)  دبیر کارگروه آموزش جایزه ملی کیفیت ایران.

  

تبصره ۱: ریاست کمیته در غیاب معاون ارزیابی کیفیت سازمان بر عهده دبیر کمیته فنی است.

تبصره ۲: جلسات کمیته فنی با حضور نصف بعلاوه یک نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن بارأی اکثریت اعضای حاضر قابل‌اجرا است.

تبصره ۳: غیبت غیرموجه اعضاء در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه متناوب کمیته فنی در یک دوره به‌منزله استعفای عضو تلقی می‌گردد و دبیر کمیته فنی موظف است فرد جایگزین را معرفی نماید.

تبصره 4: اعضای کمیته فنی به‌هیچ‌عنوان نباید مجری، راهبر، برنامه‌ریز، متصدی و عضو کمیته‌های جوایز فاقد مجوز مرتبط با استاندارد و کیفیت، تعالی و سرآمدی در کشور باشند.

تبصره 5: اعضای ردیف 4 الی 7 به پیشنهاد دبیر کمیته فنی و با حکم رئیس کمیته فنی به مدت 4 سال منصوب خواهند شد.

وظایف کمیته فنی

کمیته فنی وظیفه کارشناسی و مشاوره‌ای در موارد فنی، تخصصی، علمی و اجرایی فرایند جایزه را به عهده داشته و به تشخیص رئیس کمیته تشکیل جلسه می‌دهد و وظایف آن به شرح زیر است:

   1) بررسی و بازنگری طراحی مدل جایزه و ویرایش‌های آن و پیشنهاد به شورای سیاست‌گذاری جهت تصویب نهایی؛

   2) ارائه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای در خصوص فرانید اجرایی جایزه؛

   3) ارائه راهکار برای رفع مشکلات احتمالی جهت اجرای هر چه‌بهتر فرایند اجرایی جایزه؛

   4) بررسی پیشنهادات دبیرخانه در خصوص اصلاح نظامنامه و ارائه نظرات فنی و تخصصی؛

   5) بررسی اصلاحات و بازنگری‌ها، تعیین معیارهای ارزیابی اصلی، معیارهای فرعی و امتیازات آن‌ها در مدل ارزیابی جایزه؛

   6) بررسی و تعیین حدنصاب‌ امتیاز هر یک از سطوح جایزه؛

   7) تعیین معیارها و رویه‌های احراز صلاحیت و انتخاب مجریان ارزیابی کیفیت دستگاهی و جایزه؛

   8) تعیین معیارها و رویه تائید صلاحیت و انتخاب ارزیابان، ارزیابان ارشد و مدرسان جایزه و تصویب، بازنگری و به‌روزرسانی شیوه‌نامه‌های مربوطه؛

   9) تصویب معیارها و رویه‌های اجرایی برای ارزیابی متقاضیان در سطوح مختلف و بازنگری شیوه‌نامه‌ها؛

   10) نظارت بر سلامت و صیانت از فرآیند ارزیابی واحدهای متقاضی دریافت جایزه مطابق معیارها و رویه‌های مصوب کمیته؛

   11) بررسی و صحه‌گذاری گزارش نهایی ارزیابی‌های انجام‌شده؛

   12) بررسی و صحه‌گذاری گزارش عملکرد هر دوره جایزه جهت ارائه به شورای سیاست‌گذاری؛

   13) بررسی عملکرد دوره گذشته و صلاحیت مجری جایزه و مجریان ارزیابی کیفیت دستگاهی و ارائه پیشنهاد بهبود و ارتقاء به شورای سیاست‌گذاری جهت تصویب؛

   14) رسیدگی به شکایات و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تخلفات صورت گرفته توسط ارزیابان، سر ارزیابان و مدرسان؛

   15) پیشنهاد تغییر تعرفه هزینه ثبت‌نام سطوح مختلف جایزه به شورای سیاست‌گذاری؛

   16) تائید صلاحیت و صدور مجوز برگزاری هرگونه همایش، هم‌اندیشی (سمینار) و عناوین مشابه با موضوع کیفیت و استاندارد در کشور بر اساس شیوه‌نامه "اعتبار سنجی برگزاری همایش‌ها، هم‌اندیشی‌ها و عناوین مشابه "؛

  17) تصویب برنامه اصلاح روند و چارچوب اعطای نشان و تندیس ملی در کشور در تمام حوزه‌های مرتبط بر اساس مصوبه 7 اجلاسیه شورای عالی استاندارد ایران.

تبصره 1: کمیته فنی می‌تواند در راستای اجرای وظایف خود کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد یا افراد خاصی را برای تصدی وظایف تعریف‌شده منصوب نماید. کمیته فنی در هر دوره از میان اعضای خود کارشناس یا کارشناسان واجد شرایط را برای نظارت بر سلامت و یا حل اختلاف در مورداجرای ارزیابی‌های آن دوره بر طبق معیارها و رویه‌های مصوب کمیته، منصوب می‌نماید.

تبصره 2: کارگروه تخصصی آموزش و ترویج، جهت تائید صلاحیت مدرسان مدل در سطوح مختلف (مفاهیم، منطق ارزیابی، خودارزیابی، تدوین اظهارنامه و تربیت ارزیاب) و تهیه بانک اطلاعاتی مجزا از مدرسان تائید شده و سطح تدریس آنان، تحت نظارت کمیته فنی تشکیل و هر دوره به‌روزرسانی خواهد شد.

تبصره 3: کارگروه ارزیابی باهدف مدیریت و نظارت بر صحت اجرای فرآیند ارزیابی، استفاده از ارزیابان تائید صلاحیت شده جایزه در فرآیند ارزیابی، پشتیبانی از تیم‌های ارزیابی برای اجرای فرایند ارزیابی و تهیه بانک اطلاعاتی مجزا از ارزیابان تائید شده و سطح ارزیابی آنان تشکیل و نتایج را در هر دوره به دبیرخانه جایزه اعلام می‌نماید و تحت نظارت کمیته فنی تشکیل و در هر دوره بروز رسانی خواهد شد.

تبصره 4: تشکیل جلسات اختصاصی در قالب کارگروه راهبری دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان معرفی‌شده، جهت ایجاد یکپارچگی در سیاست‌های تشویقی اتخاذشده برای دستگاه‌ها، تصویب در شورای سیاست‌گذاری (در صورت نیاز)، پیگیری اجرای آن توسط دستگاه‌ها و ارائه نظرات مشاوره‌ای در خصوص پیشبرد جایزه در هر دستگاه به عهده کمیته فنی خواهد بود.

وظایف دبیر کمیته فنی

وظایف دبیر کمیته فنی به شرح زیر است:

  1) تشکیل کارگروه تخصصی به‌منظور ویرایش و به‌روزرسانی مدل جایزه؛

  2)  بررسی نظرات کارشناسی و اصلاحات پیشنهادی لازم در مورد نظامنامه و تائید آن جهت طرح در کمیته فنی،

  3)  تشکیل کارگروه تخصصی برای راهبری و هدایت فعالیت‌های ترویجی و آموزشی فرایند ارزیابی کیفیت در دستگاه‌های اجرایی؛

  4)  تشکیل سایر کارگروه‌های تخصصی برحسب نیاز؛

  5)  بررسی راهکارهای پیشنهادی کارگروه‌های تخصصی و ارائه آن به کمیته فنی و شورای سیاست‌گذاری جایزه؛

  6) نظارت بر روند فرایندهای اجرایی دبیرخانه جایزه؛

  7)  نظارت بر حسن انجام امور از سوی مجری جایزه؛

  8) نظارت بر فرآیند ارزیابی در کارگروه ارزیابی؛

  9)  نظارت بر برنامه‌ریزی‌ها و تدارک اعزام ارزیابان جهت ارزیابی واحدهای معرفی‌شده؛

 10) بررسی گزارش نهایی ارزیابی‌های انجام‌شده و تائید آن جهت طرح در کمیته فنی؛

 11) نظارت بر روند فرآیندهای ارزیابی (مطابق با مدل جایزه) دبیرخانه جوایز دستگاه‌های اجرایی؛

 12) بررسی صلاحیت مجریان و اعتبار فرآیند ارزیابی کیفیت بر اساس آخرین ویرایش شیوه‌نامه «اعتبار سنجی فرآیند ارزیابی کیفیت دستگاهی«و ارائه پیشنهاد بهبود و ارتقاء به کمیته فنی جهت تصویب؛

  13)  بررسی گزارش نهایی ارزیابی‌های دستگاهی انجام‌شده و تائید آن جهت طرح در کمیته فنی؛

  14)  نظارت بر فرآیند آموزش در کارگروه آموزش؛

  15) بررسی نسخه بروز رسانی شده شیوه‌نامه تائید ارزیابی شایستگی مدرسین جایزه و طرح در کمیته فنی؛

  16) بررسی نسخه بروز رسانی شده شیوه‌نامه تائید ارزیابی شایستگی ارزیابان جایزه و طرح در کمیته فنی؛

 17) نظارت بر روند برگزاری مراسم پایانی جایزه؛

 18) ایجاد هماهنگی لازم بین ارکان جایزه؛

 19) نظارت بر نگهداری و به‌روزآوری مستندات اجرایی و سوابق مربوط به جایزه؛

 20) نظارت بر طراحی و تهیه تندیس، تقدیرنامه و گواهی‌نامه و پیشنهاد آن به کمیته فنی؛

 21) تهیه پیش‌نویس سیاست‌های مالی جایزه در آغاز دوره و پیشنهاد به کمیته فنی جهت بررسی و تصویب در شورای سیاست‌گذاری؛

 22)  بررسی گزارش عملکرد مجری در هر دوره و تهیه گزارش جهت ارائه به کمیته فنی و شورای سیاست‌گذاری؛

 23) نظارت بر فرایند تائید صلاحیت و صدور مجوز برگزاری هرگونه همایش، هم‌اندیشی (سمینار) و عناوین مشابه با موضوع کیفیت و استاندارد در کشور بر اساس شیوه‌نامه "اعتبار سنجی برگزاری همایش‌ها، هم‌اندیشی‌ها و عناوین مشابه "؛

 24) نظارت بر فرایند تهیه، تدوین برنامه اصلاح روند و چارچوب اعطای نشان و تندیس ملی در کشور در تمام حوزه‌های مرتبط بر اساس بند 8 از مصوبات یکصدونهمین شورای عالی استاندارد ایران.

تبصره 1: درصورتی‌که ارزیاب ارشد، ارزیاب، مشاهده‌گر و یا کارشناس متخصص و ارزیابی‌شونده در هر مرحله از فرآیند، مرتکب فعل غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی گردد، موارد باید با ذکر دلایل و شواهد، پس از بررسی در کارگروه ارزیابی در سوابق آنان درج‌شده و کاهش رتبه برای فرد خاطی توسط کمیته ارزیابی اعمال می‌گردد و برای ارزیابی‌شونده نیز از فرآیند ارزیابی و مراسم اختتامیه حذف‌شده و به دبیرخانه جایزه گزارش و در بانک اطلاعاتی نیز درج می‌گردد.

تبصره 2: فقط سر ارزیابان، ارزیابان، مشاهده گران و کارشناسان متخصص تائید صلاحیت شده، مطابق شیوه‌نامه تائید صلاحیت ارزیابان جایزه می‌توانند در فرآیند ارزیابی حضور یابند.