مجری جایزه

 

مجری جایزه:

با عنایت به ظرفیت ماده 5 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، پژوهشگاه استاندارد انحصاراً به‌عنوان مجری رسمی جایزه تعیین می‌گردد. پژوهشگاه استاندارد مسئول اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها، وظایف و مسئولیت‌های ابلاغی است که بر اساس توافق از سوی سازمان به او واگذار می‌شود.

تبصره 1: چنانچه بنا به دلایل موجه پژوهشگاه در یک سال مشخص و با اعلام قبلی، پس از بررسی و پذیرش موضوع از سوی رئیس شورای سیاست‌گذاری برای اجرای جایزه اعلام عدم آمادگی نماید، مطابق با بند تفویض اختیار مجری برای بازه زمانی معینی انتخاب خواهد شد و پژوهشگاه می‌تواند بخش یا تمامی امورات مربوط به اجرای جایزه را به غیر واگذار نماید.