لطفا فرم مربوطه را از لینک زیر دانلودکرده و در محل مناسب بارگذاری نمایید

لطفا فرم مربوطه را از لینک زیر دانلودکرده و در محل مناسب بارگذاری نمایید
مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
سوابق تحصیلی (از کارشناسی به بالا)
زیر فرم سوابق تحصیلی مدرسان و ارزیابان
لطفا اطلاعات مربوط به آخرین مدرک تحصیلی را وارد نمایید. *
*
*
*
*
*
*
*
لطفا اطلاعات مربوط به سایر مقاطع تحصیلی و گرایش های مرتبط را در کادر بالا وارد نمایید. *
* لطفا تمامی مستندات را در قالب یک فایل pdf ارسال نمایید.
تجربه و تخصص در گروه محصولات
محصولات مورد نظر خود را انتخاب کنید:
لطفا زمینه های تخصص خود را در سایر محصولات بهمراه کدینگ مرتبط با آن محصول را در این محل تکمیل نمایید.
سوابق شغلی
زیر فرم سوابق شغلی مدرسان و ارزیابان
* لطفا تمامی مستندات را در قالب یک فایل pdf ارسال نمایید.
سوابق پژوهشی و آثار علمی متقاضی
زیر فرم سوابق پژوهشی و آثار علمی متقاضی مدرسان و ارزیابان
لطفا تمامی مستندات را در قالب یک فایل pdf ارسال نمایید.
سوابق مرتبط با مدل های تعالی/کیفیت(خود ارزیابی،مشاوره،ممیزی،ارزیابی،پروژه های بهبود)
زیر فرم سوابق مرتبط با مدل های تعالی/کیفیت(خود ارزیابی،مشاوره،ممیزی،ارزیابی،پروژه های بهبود) مدرسان و ارزیابان
لطفا شرح خدمات را به ترتیب نام سازمان های خدمات دهنده در کادر قبل تکمیل نمایید.
آموزش های گذرانده مرتبط با مدل تعالی/کیفیت
زیر فرم آموزش های گذرانده مرتبط با مدل تعالی/کیفیت مدرسان و ارزیابان
* لطفا تمامی مستندات را در قالب یک فایل pdf ارسال نمایید.
سوابق تدریس مرتبط با مدل تعالی/ کیفیت
زیر فرم سوابق تدریس مرتبط با مدل تعالی/کیفیت
لطفا تمامی مستندات را در قالب یک فایل pdf ارسال نمایید.
سایر


* = ضروری