بررسی و تعیین مشخصات و الزامات کیفی چادر امداد
بررسی و تعیین مشخصات و الزامات کیفی چادر امداد
فراوانی بسیار زیاد حوادث و سوانح در ایران، این کشور را به یکی از ده کشور سانحه خیز دنیا مبدل ساخته است. اولین و مهمترین موضوع در هر بحران، امداد رسانی به افراد حادثه دیده می باشد که در این میان مسئله اسکان موقت افراد از اهمیت به سزایی برخوردار است. بخش اعظم اسکان موقت در ایران پس از وقوع حوادث ، در چادر انجام میگیرد. نظر به تنوع اقلیمی در داخل کشور و نیز حادثه خیز بودن مناطق مختلف ، لازم است از چادرهای امدادی استفاده شود که در سخت ترین شرایط آب و هوایی کشور و در تمامی فصول سال مطابق با شرایط آب و هوایی آن قابل استفاده بوده و به اصطلاح چهار فصل باشند . از آن جایی که این نوع چادر ها در شرایط امدادی و اضطراری مورد استفاده قرار می گیرند ، لازم است تمامی مواد مصرفی در آنها از جمله پارچه و سازه فلزی و همچنین مراحل تولید آن مطابق با معتبر ترین استاندارد ها تهیه و ساخته شوند . در این طرح پژوهشی ، مشخصات فنی و مولفه های کیفی ، چادر امداد مورد قبول سازمان های متولی مانند هلال احمر و امداد و نجات ، مورد بررسی قرار گرفت و با تجزیه و تحلیل نتایج حاصله، ویژگی های مناسب و مطلوب برای پارچه چادر امدادی و متعلقات آن استخراج شد. با استفاده از نتایج حاصله از اجرای این طرح پژوهشی تلاش خواهد شد تا با ارائه شاخص های استاندارد برای ویژگی ها و ایمنی چادرهای امدادی و نیز منطبق ساختن ویژگی های چادرهای امدادی تولید داخل با استانداردهای روز دنیا، بستری برای ارتقا و رشد هرچه بیشتر سطح کیفی، افزایش دوام و کارایی تولیدات در حوزه امداد و نجات فراهم شده و در عین حال از تولید و عرضه محصولات بی کیفیت و نامرغوب و غیراستاندارد در زمینه اقلام امدادی جهت اسکان اضطراری جلوگیری شود.
پایان یافته
1399/05/22
1400/07/17
کار فرما
شرکت صنایع نساجی هلال
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/04/07
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

مجری : آقای دکتر روح اله سمنانی رهبر