بررسی ویژگی های سدیم سولفوسوکسینات مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی وطراحی روش های مناسب آزمون
بررسی ویژگی های سدیم سولفوسوکسینات مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی وطراحی روش های مناسب آزمون
استفاده از محصولات آرایشی و بهداشتی روز به روز در حال افزایش است. محصولاتی مانند شامپو ، صابون ، کرم ،رژلب ها و ... امروزه جزء جدا ناپذیری از زندگی ما هستند. در این میان گاهی این محصولات آنقدر ها که ما گمان می کنیم بی خطر نیستند و استفاده از بعضی مواد شیمیایی در این محصولات به جای سود رساندن ، آثار مخرب بسیاری را برای بدن ایجاد می کنند. یکی از این مواد شیمیایی که باید به محصولات آرایشی و بهداشتی جهت افزایش قدرت پاک کنندگی اضافه شود ،سورفاکتانت ها هستند. سورفاکتانت ، به زبان ساده ماده ای است که وقتی به مقدار بسیار ناچیز استفاده می شود ، کشش سطحی آب را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. دی سدیم سولفوسوکسینات یکی از مهم ترین ترکیبات تشکیل دهنده به عنوان سورفاکتانت در محصولات آرایشی بهداشتی می باشد که به شکل مایع شفاف مایل به زرد می باشد. در این طرح با هدف ارائه یکسری ویژگی های فیزیکی و شیمیایی برای سولفوسوکسینات به کار رفته در محصولات آرایشی بهداشتی ؛ ابتدا ویژگی های مورد انتظار برای ترکیب مورد نظر، مانند اندازه گیری پارامتر های شیمیایی مهم در آن از جمله درصد خلوص، مقدار آب، پایداری شیمیایی، رنگ، خاکستر، مقدار دی استر و مونواستر ، اندازه گیری آهن و نیز برخی از فلزات سنگین ، همچنین یکسری از دیگر پارامتر های شیمیایی با که بر طبق نظرات اعضا حاضر تعیین و در جلسات فنی با حضور تولیدکنندگان و تمامی ذینفعان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و به این ترتیب روش های آزمون مناسب برای تعیین این ویژگی ها انتخاب شدند. سپس تعدادی نمونه از نمونه های سدیم سولفوسوکسینات تولید داخل و نمونه های وارداتی تهیه می شود. نمونه ها با روش آزمون های انتخاب شده ، آزمون و مورد بررسی قرار گرفتند.
پایان یافته
1398/04/01
1400/07/17
کار فرما
شرکت آریا شیمی رایکا
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/12/06
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : خانم دکتر لاله عدل نسب - آقای باقر احسانی گرگری