طراحی و ساخت دستگاه آزمون شعله سوزنی بر طبق استاندارد بین المللی IEC 60695-11-5 جهت آزمون مقاومت در برابر گرما و آتش
طراحی و ساخت دستگاه آزمون شعله سوزنی بر طبق استاندارد بین المللی IEC 60695-11-5 جهت آزمون مقاومت در برابر گرما و آتش
در این طرح، به منظور انجام آزمون های مقاومت در برابر گرما و آتش، دستگاه تست شعله سوزنی مطابق با الزامات استاندارد بین المللی IEC 60695 -11-5 معادل استاندارد ملی ایران به شماره 5-11-3134 طراحی وساخته شده و عملکرد آن مورد صحه گذاری قرار گرفته است. مهم‌ترین هدف تدوین استانداردهای ملی و بین المللی برای تجهیزات و دستگاه ها، جلوگیری از خطرات ایمنی و سلامتی منجر به آسیب (آنی یا مزمن) به کاربر یا محیط می باشد. خطرات ایمنی ادوات برقی، شامل خطر برق گرفتگی (شوک الکتریکی)، خطرات مربوط به آتش سوزی، تماس کاربر با سطوح دارای حرارت بیش از حد، ایجاد گازهای خطرناک در اثر جرقه یا احتراق، امواج الکترومغناطیسی مضر و موارد متعدد دیگر می باشد. در این میان، خطرات مربوط به آتش دارای اهمیت خاصی هستند. رخداد جرقه، افزایش حرارت غیر مجاز یا اشتعال در اثر اتصال کوتاه مدار الکتریکی یا وجود ولتاژهای کنترل نشده (مثلا به دلیل رعد و برق وارد شده در شبکه برق یا افزایش ولتاژ ناشی از رزونانس مدار) اضافه جریان بلند مدت و نقص در عملکرد ادوات حفاظتی مدار می تواند باعث ایجاد شعله یا آتش شده و به تبع خود منجر به آتش سوزی، ایجاد گازهای خطرناک، آسیب به مدارهای حفاظتی و برق گرفتگی ناشی از سوختن مواد عایقی شود. لذا انجام آزمون های ایمنی در برابر حریق برای تمامی قطعات برقی مشمول این آزمون ها حائز اهمیت است. گروهی از این آزمون ها شامل آزمون های مقاومت در برابر انتشار یا تشدید حریق می باشند که آزمون سیم ملتهب، فشارساچمه، انواع آزمون انتشار شعله، آزمون شعله سوزنی (موضوع این طرح) و موارد مشابه از این دست هستند.
پایان یافته
1398/10/03
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/08/05
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده فناوری و مهندسی

مجری : آقای دکتر محمد مهدی شرع پسند - خانم مهندس فاطمه طاهرخانی