راه اندازی آزمون عبور نور فرابنفش (UV) بطری های پلی اتیلن ترفتالات
راه اندازی آزمون عبور نور فرابنفش (UV) بطری های پلی اتیلن ترفتالات
مقدار عبور نور فرابنفش بطری پلی‌اتیلن ‎ترفتالات شفاف از ویژگی ‏های مهم بطری در تعیین کیفیت آن طبق استاندارد ملی ایران شماره 11610 با عنوان "بطری ‏های پلی‌اتیلن ‎ترفتالات (PET) برای بسته‏ بندی فرآورده‏ های غذایی-ویژگی‏ ها و روش‏ های آزمون" می باشد. این طرح روش آزمونی را شرح می دهد که می توان با این روش مقدار عبور نور از میان انواع بطری ها و ظروف پلاستیکی را اندازه ‎گیری نمود تا از نتایج حاصل خواص ممانعتی بسته‌بندی در مقابل عبور نور را ارزیابی کرد. در این طرح انواع بطری ‏های شفاف PET مورد استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی از جمله بطری روغن خوراکی از بازار و شرکت های تولیدی تهیه شد. بطری ‏ها جهت انجام آزمون عبور نور با دستگاه طیف سنج نوری (اسپکتروفتومتر) موجود در پژوهشکده شیمی و پتروشیمی آزمون گردید. همچنین بطری‏ های آزمون شده در این پژوهشکده جهت انجام آزمون به آزمایشگاه همکار استاندارد ارسال گردید تا نتایج بدست آمده به روش مقایسه بین آزمایشگاهی صحه گذاری شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در محدوده طول موج فرابنفش در بطری های فاقد آنتی‌یووی حدود 80 درصد عبور نور مشاهده می ‎شود، در حالیکه با افزودن آنتی‌یووی در ساخت بطری PET درصد عبور نور کاهش می یابد. درصد آنتی یووی افزوده شده به ترکیب PET برای اینکه میزان عبور صفر شود با نوع ماده آنتی¬یووی بکار رفته در ترکیب تغییر می کند.
پایان یافته
1398/11/20
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/03/24
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

مجری : خانم معصومه جهانگیری