ساخت و راه اندازی دستگاه مقاومت در برابر شستشوی کاغذ دیواری
ساخت و راه اندازی دستگاه مقاومت در برابر شستشوی کاغذ دیواری
آزمون مقاومت در برابر شستشوی کاغذ دیواری، از فاکتورهای مهم در تعیین کیفیت کاغذ دیواری طبق استاندارد ملی ایران شماره 16266 است. برای انجام این آزمون نیاز به دستگاهی است که نمونه بر روی آن قرار داده می شود و سپس به وسیله یکی از وسایل شستشو (اسفنج/ برس / نمد) مخصوص مورد شستشو قرار می گیرد که شرح کامل دستگاه در استاندارد ملی ایران شماره 14391 آورده شده است. درجات مختلفی از قابلیت شستشو برای پوشش های دیواری تکمیل شده طبق استاندارد مورد پذیرش قرار گرفته است. این درجه بندی امکان انتخاب پوشش دیواری مناسب را برای مصرف کننده آسان می کند. در صورتی که هر یک از علامت یا نماد قابلیت تمیز شدن با اسفنج، قابلیت شستشو و مقاومت به ساییدگی بر روی بسته بندی رول پوشش دیواری اظهار شود، نمونه باید منطبق با نماد ذکر شده مورد آزمون قرار گیرد. این نماد تعیین کننده درجه مقاومت به شستشو است و باید به تناسب کالای تولیدی، نماد مناسب آن بر روی بسته بندی و پوشش درج گردد. لذا تناسب نوع درجه نماد شستشو درج شده بر روی بسته بندی با نوع پوشش دیواری از اهمیت بسزایی برخوردار است. با راه اندازی آزمون مقاومت به شستشو، مقدار قابلیت به شستشو اندازه گیری می شود و نتایج درجه بندی شستشو در انواع پوشش های مورد استفاده دارای این ویژگی، با یکدیگر مقایسه می شود.
پایان یافته
1398/11/20
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/03/18
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : خانم دکتر لیلا پاشاآهی