اصلاح و ارتقاء میکروسکوپ پروژکتینا
اصلاح و ارتقاء میکروسکوپ پروژکتینا
شناسایی الیاف به کار رفته در مواد، یکی از اولین و مهم ترین آزمون های موجود در بسیاری از استانداردها و هم چنین تعیین ماهیت کالاهای نساجی است. از مهمترین و ساده ترین روش های شناسایی الیاف، شناسایی آنها با استفاده از مشاهده سطح مقطع طولی و عرضی آنها می‌باشد.بدین منظور،گروه پژوهشی نساجی و چرم دارای چندین میکروسکوپ پیشرفته می باشد. یکی ازمیکروسکوپ های موجود، میکروسکوپ پروژکتینا است که با یک دوربین آنالوگ به یک مانیتور متصل است و توانایی پخش تصاویر به صورت همزمان را دارد. اما امکان ضبط تصاویر و فیلمبرداری از آن مهیا نیست. برای ارتقا میکروسکوپ جهت تصویربرداری و فیلمبرداری، لازم است تا میکروسکوپ به یک دوربین دیجیتال که امکان ضبط تصاویر و فیلمبرداری های مورد نیاز را داشته باشد. مجهز شود. با تجهیز میکروسکوپ به این دوربین امکان گزارش تصاویر برای برخی از الیاف که بعضا مشتریان آشنایی چندانی با آن ندارند و درخواست تصاویر را دارند مهیا می شود. هم چنین با توجه به امکانات نرم افزاری مناسب این دوربین امکان تعیین ظرافت الیاف و خواندن مقادیر با درستی 2 تا 10 میکرون برای تصاویر مختلف فراهم می شود. هدف از اجرای این طرح پژوهشی تجهیز میکروسکوپ پروژکتینا به دوربین دیجیتال که قابلیت ضبط تصاویر را داشته باشد، می باشد.
پایان یافته
1398/11/20
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/04/18
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : آقای مهندس رضا قاسمی