ارزیابی درجه پراکنش رنگدانه یا دوده در آمیزه ها و محصولات پلاستیکی
ارزیابی درجه پراکنش رنگدانه یا دوده در آمیزه ها و محصولات پلاستیکی
هنگام تولید آمیزه یا محصولات پلاستیکی، اگر در فرایند اختلاط ذرات دوده پراکنش (Dispersion ) خوبی نداشته باشند، به عنوان مرکز تمرکز تنش عمل کرده و سبب ایجاد نقص در محصول نهایی می شوند. همچنین توزیع( Distribution ) ذرات دوده در سرتاسر ماتریس پلیمری جهت محافظت کامل محصول در مقابل اشعه UV ضروریست. بنابراین پراکنش رنگدانه یا دوده در آمیزه ها و محصولات پلاستیکی، از فاکتورهای مهم در تعیین کیفیت آنها مطابق استاندارد ملی ایران شماره 20059 است. برای انجام این آزمون یک میکروسکوپ با قابلیت ایجاد بزرگنمایی مناسب (در استاندارد ملی 20059 ذکر شده است) و حرکت عمودی، دارای صفحه شطرنجی کالیبره شده استاندارد همراه با نرم افزاری برای اندازه گیری اندازه ذرات و کلوخه ها، و قابلیت نورپردازی مناسب برای جلوگیری از خطای ناشی از اثر نور به همراه وسایل تهیه آزمونه (وسایل برش و فشرده سازی و یک عدد آون یا صفحه داغ) به کار می رود. با راه اندازی آزمون فوق، پراکنش رنگدانه یا دوده در آمیزه ها و محصولات پلاستیکی ارزیابی شده و نتایج به صورت درجه بندی اعلام می شود. نتیجه قابل قبول براساس این استاندارد گرید کوچکتر یا مساوی 3 می باشد.
پایان یافته
1398/11/20
1400/07/26
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/04/10
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : خانم لاله سنگ سفیدی