اندازه گیری قندها در عسل به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
اندازه گیری قندها در عسل به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
عسل یک محلول اشباع از قندها است که به عنوان یک منبع طبیعی از قندها مصرف می شود و درطب سنتی به دلیل خواص ضد میکروبی، ضد التهاب و اثرات آنتی اکسیدانی کاربرد دارد. بنابراین، روش های کنترل کیفیت عسل و تشخیص تقلب در آن بسیار مهم است. به همین دلیل هدف این مطالعه تدوین و اعتبارسنجی یک روش آنالیز ساده برای تشخیص تقلب در عسل به کمک کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا بود. روش پیشنهادی شامل جداسازی فروکتوز، گلوکز و ساکارز با استفاده از ستون آمینی و آشکارساز ضریب شکست و حلال استونیتریل و آب (80:20)صورت گرفت. روش تدوین شده جهت سنجش میزان قندها فروکتوز، گلوکز و ساکارز در راستای تشخیص تقلب در عسل در 20 نمونه انجام گرفت و با تعیین محدوده خطی، حد تشخیص، حد مقدار، تکرارپذیری و تجدیدپذیری و درصد بازیافت اعتبارسنجی شد.
پایان یافته
1398/12/10
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/11/06
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم دکتر لادن رشیدی - خانم دکتر سبا بلقیسی