مقایسه انواع تافی و آبنبات تولید شده در استان آذربایجان شرقی از نظر میزان انطباق ویژگی های فیزیکو شیمیایی و میکروبی با استانداردهای ملی
مقایسه انواع تافی و آبنبات تولید شده در استان آذربایجان شرقی از نظر میزان انطباق ویژگی های فیزیکو شیمیایی و میکروبی با استانداردهای ملی
یکی از محصولات پرفروش و پرتقاضای بازارهای داخلی و خارجی انواع تافی ها هستند. در کنار تافی ها، انواع آبنبات نیز از محبوبیت و جذابیت های ویژه برای مصرف کنندگان، تاجران داخلی و خارجی برخوردارند. این محصولات به دلیل داشتن قیمت مناسب و تنوع بالا برای تاجران و مصرف کنندگان اهمیت ویژه ای دارد. از طرفی به دلیل بالا بودن مصرف داخلی و صادرات لزوم بررسی این محصولات از نظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی ( چربی، قند، رطوبت و خاکستر) و میکروبی حائز اهمیت می باشد. با توجه به قطبیت استان آذربایجان شرقی در زمینه صنایع غذایی و خصوصا صنعت شیرینی و شکلات درکشور و خاورمیانه و دارا بودن صدها واحد تولید شیرینی و شکلات، این استان بخش عمده ای از محصول بازارهای داخلی و خارجی را تامین می کندو حدود 46 درصد تافی و آبنبات تولیدی کشور محصول تولیدی این استان می باشد. در این طرح 80 نمونه تافی و 60 نمونه آبنبات تاکنون مورد آزمون واقع شده است. از استاندارد 711 جهت انجام آزمون ها استفاده شد. نتایج آزمون های فیزیکو شیمیایی ( رطوبت، خاکسترنامحلول در اسید ، قند) و آزمون های میکروبی ( کپک، آنتروباکتریاسه، اشرشیاکلی) نشان داد کلیه موارد در آزمون های تافی و آبنبات در محدوده استاندارد قرار دارند.
پایان یافته
1399/11/18
1400/07/17
کار فرما
پرداخت کنندگان هزینه آزمون
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/06/21
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی