بررسی میزان دقت و صحت آزمایشگاه های سطح کشور در اندازه گیری آفلاتوکسین ها در مواد غذایی - آرد ذرت
بررسی میزان دقت و صحت آزمایشگاه های سطح کشور در اندازه گیری آفلاتوکسین ها در مواد غذایی - آرد ذرت
مایکوتوکسین ها سمومی هستند که به وسیله تعدادی از کپک های خاص که بر روی مواد غذایی و خوراک دام رشد می کنند (به ویژه آسپرژیلوس ها) تولید می شوند. آفلاتوکسین ها از جمله خطرناک ترین مایکوتوکسین ها هستند که ممکن است در مواد غذایی تولید شوند و در بین آفلاتوکسین ها نیز چهار نوع آنها شامل B1,B2,G1,G2 .از سایر آن ها متداول تر بوده و B1 خطرناک ترین نوع آن ها می باشد. از این رو استاندارهای ملی و بین المللی حد مجاز این سموم را در مواد غذایی مستعد آلودگی به آنها تعیین کرده اند. با توجه به اثرات سویی کوه آفلاتوکسوین ها بر سلامت انسان برجای میگذارند (جهش زایی، سرطان زایی، ناقص الخلقه زایی) کنترل این سموم در مواد غذایی، مورد توجه دستگاه های قانون گذار (از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو) قرار گرفته است. به همین جهت مقدار این سموم در مواد غذایی تولید شده در کارخانجات و همچنین کالاهایی که به کشور وارد و یا از کشور صادر می شوند، اندازه گیری می شود و در صورتی که مقدار آفلاتوکسین در آن ها از حد مجاز بالاتر باشد، آن کالا توقیف شده و یا از سطح بازار جمع آوری میگردد. از این رو آفلاتوکسینها، علاوه بر سلامت جامعه، بر اقتصاد آن نیز اثر گذارند. لذا اطمینان از عملکرد صحیح و درستی نتایج آزمونی که آزمایشگاه ها صادر می کنند بسیار مهم است. یکی از مطمئن ترین روش ها برای سنجش عملکرد آزمایشگاه ها، برگزاری آزمون مهارت است که در استاندارد بین المللی ISOIECINSO17025 ، به عنوان روش مناسبی برای تضمین کیفیت نتایج آزمون آزمایشگاه ها مورد تاکید قرار گرفته است. لذا هدف این پروژه این بود که با اجرای یک آزمون مهارت ، درستی نتایج آزمایشگاه هایی را که اندازه گیری آفلاتوکسین ها را در دامنه کاری خود دارند، تعیین کند.
جدید
1398/12/10
1400/07/19
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه :1399/07/13
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی - خانم الهام هاشمی شاد