طراحی، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه استاندارد بررسی رفتار مواد حین آتش سوزی جهت کارایی بهتر در زمان وقوع بلایای طبیعی
طراحی، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه استاندارد بررسی رفتار مواد حین آتش سوزی جهت کارایی بهتر در زمان وقوع بلایای طبیعی
بلایای طبیعی شامل حوادث زیان باری است که منشاء انسانی ندارند. این حوادث اغلب غیر قابل پیش بینی هستند یا حداقل نمی توان وقوع آنها را پیش بینی کرد. نمونه هایی از این حوادث شامل زلزله، سیل، طوفان، گردو غبار، تگرگ، بهمن، رعد و برق، تغییرات شدید درجه حرارت، خشکسالی بلایای طبیعی هستند . گاهی خسارات ناشی از حوادث ثانویه که در اثر یک حادثه طبیعی رخ می دهد، بیش از خسارات ناشی از یک بلای طبیعی است. برای مثال گاهی خسارات ناشی از وقوع آتش سوزی پس از وقوع زلزله، بیشتر از خسارات ناشی از زلزله است . آتش سوزی یا حریق یکی از قدیمی ترین بلایایی است که میتواند در زمانی کوتاه، دارایی و سلامتی افراد را به خطر اندازد. آتش سوزی عبارت از آتشی است که از یک منبع حرارتی در لحظه وقوع کنترل ناپذیر(حادثه) سرچشمه گرفته، یا منبع حرارتی معین کنترل شدهای را ترک کرده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسعه یافته باشد . یکی از راه های کاهش خسارت در زمان آتش سوزی، ایمن سازی کالاها و تجهیزات به کاررفته در ساختمان ها در برابر آتش و افزایش زمان امداد رسانی است. از آنجایی که مطابقت با استانداردها و مقررات ایمنی در برابر آتش در محصولات پلیمری و کالاهای دیرسوز از اهمیت زیادی برخوردار است، نیاز به راه اندازی بستری تحقیقاتی و آزمایشگاهی در سطح مرجع برای انجام آزمونهای اشتعال پذیری و مطالعه روی این کالاها ضروری است.
پایان یافته
1398/12/12
1400/07/19
کار فرما
سازمان ملی استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/03/22
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : خانم دکتر ماهرو خالقی مقدم - آقای دکتر میثم شعبانیان