صحه گذاری استاندارد کارخانه ای با عنوان مفتول های توپر برای جوشکاری ذوبی مس و آلیاژهای آن - ویژگی ها و روش های آزمون
صحه گذاری استاندارد کارخانه ای با عنوان مفتول های توپر برای جوشکاری ذوبی مس و آلیاژهای آن  - ویژگی ها و روش های آزمون
هدف از این کار بررسی کفایت و درستی ویژگی ها و روش های آزمون مفتول های توپر برای جوشکاری ذوبی مس و آلیاژهای آن که در پیش نویس استاندارد کارخانه ای تهیه شده توسط واحد تولیدی آقای حسین حاج علیان ارایه شده، می باشد. این پیشنویس از طریق تشکیل جلسات فنی و انجام آزمونهای ذکر شده در این استاندارد در آزمایشگاه مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران توسط تیمی متشکل از دبیر صحه گذاری، نمایندگان واحد تولیدی و کارشناسان فنی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی های انجام شده ویژگی ها، الزامات و روش های آزمون این استاندارد اصلاح و تکمیل شده و طبق استاندارد ملی ایران شماره 5 تدوین و صحه گذاری شده است. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها و روش های آزمون انواع مفتول های مس و آلیاژهای آن می باشد که در جوشکاری ذوبی برای مبدل های آب گرم کن، پکیج، لوستر سازی، یخچال سازی، اتصالات مسی و برنجی و همچنین سگمنت های سنگ بری مورد استفاده قرار می گیرد.
پایان یافته
1397/07/30
1400/07/24
کار فرما
شرکت نگین نقره
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1398/04/17
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی