صحه گذاری استاندارد کارخانه ای با عنوان محفظه فیلتر آب خانگی - ویژگی ها و روش های آزمون
صحه گذاری استاندارد کارخانه ای با عنوان محفظه فیلتر آب خانگی - ویژگی ها و روش های آزمون
هدف از این کار بررسی کفایت و درستی ویژگی ها و روش های آزمون محفظه پلاستیکی فیلتر آب خانگی که در پیش نویس استاندارد کارخانه ای تهیه شده توسط واحد تولیدی آقای علی محمدی زنجانی ارائه شده، می باشد. این پیشنویس از طریق تشکیل جلسات فنی و انجام آزمون های ذکر شده در این استاندارد در آزمایشگاه مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران توسط تیمی متشکل از دبیر صحه گذاری، نمایندگان واحد تولیدی و کارشناسان فنی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی های انجام شده ویژگی ها، الزامات و روش های آزمون این استاندارد اصلاح و تکمیل شده و طبق استاندارد ملی ایران شماره 5 تدوین و صحه گذاری شده است. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها و روش های آزمون محفظه پلاستیکی فیلتر آب خانگی از جنس پلی پروپیلن است. این استاندارد برای مصارف تصفیه آب سرد خانگی، ماشین لباسشویی خانگی، ماشین ظرفشویی خانگی دوش حمام به صورت IN-LINE کاربرد دارد.
پایان یافته
1397/07/30
1400/08/17
کار فرما
آقای علی محمدی زنجانی
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1398/04/09
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی