شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثر جهت تعیین مکان مناسب برای انباشت باطله های معدنی معادن ذغال سنگ استان گلستان
شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثر جهت تعیین مکان مناسب برای انباشت باطله های معدنی معادن ذغال سنگ استان گلستان
زغال سنگ را می توان سوخت گذشته و آینده دانست و معدنکاری زغال سنگ می تواند شناسنامه فرهنگ معدنکاری هر کشور باشد. یکی از پایه های اساسی توسعۀ صنعتی هر کشوری، توسعۀ صنایع فولاد آن است و از جمله موادی که در تولید فولاد نقش ضروری دارد، زغال سنگ است. یکی از ستون های اساسی توسعۀ صنعتی کشور ایران نیز بر دوش صنعت فولاد نهاده شده است. لذا برای گسترش تولیدات صنایع فولاد کشور، نیاز ضروری به زغال سنگ وجود دارد. ایران کشوری است که دارای منابع عظیمی از زغال سنگ به خصوص در شمال کشور و در استان گلستان می باشد. در اکثر این معادن، به منظور دستیابی به زغال مرغوبتر و کاهش میزان خاکستر آن، زغال استحصال شده از معادن را مورد شستشو قرار می دهند که رهاسازی آب حاصل از شستشو و انباشت باطله های حاصله در طبیعت، زمینه ساز بروز مشکلات زیست محیطی می شود. از طرفی آن قسمت از لایه های زغال سنگ که نزدیک به سطح زمین بوده یا در حالت کلی در بالای سطح ایستایی آب، قرار دارد و همچنین زغال سنگ هایی که مقدار خاکستر آن ها بیش از حد معمول باشد، ارزش اقتصادی زیادی نداشته و در گوشه ای در اطراف معادن تخلیه می شوند. هنگامی که زغال در معرض هوا قرار میگیرد، کانی های سولفیدی موجود در آن به ویژه کانی پیریت با اکسیژن و آب ترکیب شده و تولید یون آهن سه ظرفیتی و اسید سولفوریک کرده که ترکیب حاصله نامیده پساب اسیدی معدن (AMD) نامیده می شود که مهمترین مشکل زیست محیطی ناشی از استخراج زغال سنگ می باشد. گرچه تشکیل (AMD) در مجاورت هوا اجتناب ناپذیر است ولی انتخاب مکان مناسب برای انباشت باطله ها به همراه مطالعۀ ژئوشیمیایی کانه های اصلی و باطله ها، روش معدنکاری، مسائل مربوط به هیدروژئولوژی و مطالعۀ مکانیزم های حاکم و مدل سازی این فرآیندها می تواند ما را در طراحی یک روش معدنکاری که حداقل اثرات زیست محیطی را داشته باشد یاری نماید. انتخاب مکان مناسب برای انباشت باطله ها را میتوان به کمک سامانه های اطلاعات و موقعیت جغرافیایی و با استفاده از نقشه های دقیق منطقه به گونه ای انجام داد که علاوه بر استخراج زغال سنگ، مشکلات ناشی از معدنکاری نیز به حداقل برسد.
پایان یافته
1396/12/01
1400/08/01
کار فرما
اداره کل استاندارد استان
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1397/05/16
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده فناوری و مهندسی

مجری : آقای دکتر بهزاد سعیدی رضوی