راه اندازی و اصلاح دستگاه کار عادی سرپیچ و اصلاح دستگاه فشار ساچمه مطابق استاندارد و اصلاح دستگاه سیم ملتهب
راه اندازی و اصلاح دستگاه کار عادی سرپیچ و اصلاح دستگاه فشار ساچمه مطابق استاندارد و اصلاح دستگاه سیم ملتهب
در این طرح، تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به دستگاه تست کار عادی سیم‌پیچ، دستگاه تست فشار ساچمه و دستگاه تست سیم ملتهب که برای قطعات پلاستیکی به کار رفته در لوازم قطع و وصل و سنجش مقاومت آنها در برابر حرارت و شعله آتش کاربرد دارند، مطابق با الزامات استانداردهای ملی مربوط، بازطراحی، بهسازی، ساخته و راه‌اندازی شدند.
پایان یافته
1400/06/22
1400/11/30
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/10/12
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده فناوری و مهندسی

مجری : آقای دکتر محمد مهدی شرع پسند - خانم فخری نعیمی