راه‌اندازی آزمون مقاومت در برابر اشعه ماوراء‌بنفش در آزمایشگاه باند و گاز زخم‌بندی
راه‌اندازی آزمون مقاومت در برابر اشعه ماوراء‌بنفش در آزمایشگاه باند و گاز زخم‌بندی
باند و گاز زخم بندی از محصولات پزشکی می باشند که به لحاظ اهمیت کاربرد آنها در بیمارستان ها و مراکز درمانی، تولید، توزیع و واردات آنها مشمول مقررات استانداردهای اجباری می باشد. باتوجه به آزمون ذکر شده در زیربند 5-9، استاندارد ملی ایران شماره 3061 (گاز زخم بندی – ویژگی ها و روش های آزمون)، لازم است تا آزمون مقاومت در برابر نور ماوراء بنفش به عنوان یکی از الزامات استاندارد مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از اجرای این طرح طراحی و ساخت دستگاه ماوراء بنفش uv، و راه‌اندازی آزمون مقاومت در برابر اشعه ماوراء‌بنفش در آزمایشگاه باند و گاز زخم‌بندی گروه پژوهشی مهندسی پزشکی است.
پایان یافته
1398/06/24
1400/12/01
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/11/20
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده فناوری و مهندسی

مجری : آقای رحیم فرجی - آقای شهاب معینیان