راه‌اندازی روش‌های آزمون تجهیزات زمین بازی خانگی مورد استفاده در فضای باز و بسته در آزمایشگاه ایمنی اسباب بازی
راه‌اندازی روش‌های آزمون تجهیزات زمین بازی خانگی مورد استفاده در فضای باز و بسته در آزمایشگاه ایمنی اسباب بازی
استاندارد 4-6204 الزامات ایمنی و روش های آزمون تجهیزات زمین بازی خانگی مورد استفاده در فضای باز و بسته برای کودکان زیر 14 سال را مشخص میکند. این استاندارد در حال حاضر تشویقی است و فقط یک آزمایشگاه در خرمشهر بر اساس آن تایید صلاحیت شده است. تجهیزات زمین بازی شامل کلیه تجهیزاتی است که به منظور بازی کردن درون و یا روی آن وسیله بازی، در نظر گرفته شده است و محصولاتی شامل تاب، سرسره، الاکلنگ، چرخ فلک، وسایل بازی نوسانی (گهواره‌ای)، چارچوب های صعود، نشیمنگاه کاملاً محصور تاب کودکان نوپا و سایر محصولاتی که وزن یک یا چند کودک را حمل می‌کند را پوشش می دهد. با توجه به گستردگی و تنوع تجهیزات، راه اندازی آزمایشگاه مربوطه نیاز به ساخت تجهیزات و دستگاه های متنوعی دارد که به صورت طرح فناورانه انجام گردید.
پایان یافته
1398/06/24
1400/12/01
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/04/27
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده فناوری و مهندسی

مجری : خانم زهرا اشراقی - خانم مریم حیدرنیا