راه اندازی روش آزمون کارعادی پریز و آزمون خمش (انعطاف پذیری) و آزمون نیروی لازم برای بیرون کشیدن دو شاخه از پریز در آزمایشگاه قطع و وصل
راه اندازی روش آزمون کارعادی پریز و آزمون خمش (انعطاف پذیری) و آزمون نیروی لازم برای بیرون کشیدن دو شاخه از پریز در آزمایشگاه قطع و وصل
در این طرح، به منظور انجام آزمون‌های لوازم قطع و وصل شامل کلید و پریز، تجهیزات اندازه‌گیری و آزمون بر اساس استاندارد ملی سری 1-635 طراحی، ساخته و صحه‌گذاری می‌شوند . فعالیت های انجام شده شامل بررسی الزامات استاندارد و تعیین شرایط و مشخصات دستگاه، ساخت دستگاه، صحه گذاری و رفع اشکالات و انجام آزمون به منظور بررسی عملکرد آن، اخذ گواهی های لازم مبنی بر کالیبره بودن اندازه گیری های انجام شده توسط دستگاه تست، نصب و راه اندازی دستگاه، تهیه دستورالعمل کاربر و نهایتا تهیه گزارش می باشد. هدف از این گزارش، ارائه نتایج حاصل از طرح فناوری با موضوع طراحی، ساخت و صحه گذاری دستگاه‌های آزمون لوازم قطع و وصل است.
پایان یافته
1398/12/12
1400/12/02
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/07/27
توضیحات

محل اجرای طرح: پژوهشکده فناوری و مهندسی 

مجری: آقای دکتر محمد مهدی شرع پسند - خانم فخری نعیمی