راه اندازی روش آزمون خمش میلگرد
راه اندازی روش آزمون خمش میلگرد
هدف از انجام آزمون خمش مشخص نمودن قابلیت مواد فلزی تحت تغییر شکل مومسان در آزمون خمش است. این روش آزمون برای قطعه های تهیه شده از محصولات فلزی نظیر میلگرد های فولادی کاربرد دارد. نظر به اینکه استاندارد ملی 3132 تحت عنوان "میلگردهای فولادی گرم نوردیده" از نوع اجباری می باشد و آزمون خمش جز آزمون های بحرانی محصول مذکور بوده و در حال حاضر امکان انجام آن برای نمونه میلگردهای سایز بالا در داخل پژوهشگاه میسر نمی باشد لذا ساخت تجهیز مربوطه بسیار حائز اهمیت می باشد.لازم بذکر است روش انجام آزمون خمش بر اساس استاندارد ملی 1016 می باشد و این آزمون علاوه بر نمونه میلگرد در سایر محصولات نظیر انواع مفتول ها و انواع ورق ها نیز کاربرد دارد.
پایان یافته
1398/12/12
1400/12/02
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/07/13
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده فناوری و مهندسی

مجری : آقای هادی کامجو