استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد 17025 در برخی از آزمایشگاههای پژوهشگاه استاندارد
استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد 17025 در برخی از آزمایشگاههای پژوهشگاه استاندارد
استاندارد ملی ایزو ۱۷۰۲۵ که بر اساس استاندارد بین المللی ISO / IEC 17025 تدوین شده است، استاندارد تخصصی ویژه آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون است که هدف از پیاده‌سازی آن، احراز کیفیت و صلاحیت آزمایشگاه‌ها است. استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵، شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و برقرار نگه می دارند و از نظر فنی صلاحیت داشته و نیز قادر به فراهم کردن نتایج فنی معتبر می باشند. این استاندارد شامل دو بخش الزامات مدیریتی و الزامات فنی است که الزامات مدیریتی مربوط به مدیریت صحیح و الزامات فنی مرتبط با الزاماتی است که صلاحیت فنی آزمایشگاه را در انجام آزمون ها ارزیابی می کند. پژوهشگاه استاندارد در افق چشم انداز، یک موسسه پژوهشی وابسته به سازمان ملی استاندارد ایران است و به عنوان مرکز نمونه و حرفه ای پژوهش و نوآوری در نظام استانداردسازی، دارای جایگاه ممتاز پژوهشی در سطح کشور و منطقه آسیای جنوب غربی است و به عنوان بازویی توانا در توسعه علمی کشور شناخته می شود. در این راستا آزمایشگاه های پژوهشگاه بعنوان آزمایشگاه¬های مرجع در زمینه ارزیابی انطباق کالاهای داخلی و وارداتی در قالب سه پژوهشکده صنایع غذایی و فراورده های کشاورزی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی و پژوهشکده فناوری و مهندسی فعالیت می نمایند. پروژه استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه ها بر اساس الزامات استاندارد 17025 ویرایش 2017 که بطور رسمی از تاریخ 1/2/1400 در برخی آزمایشگاه های پژوهشگاه استاندارد کلید خورده بود پس از 9 ماه تلاش مستمر کارکنان و با حمایت ریاست پژوهشگاه در خصوص 28 فراورده و 97 بند آزمون با انجام ممیزی شخص ثالث با موفقیت به اتمام رسید. در این طرح، سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد 17025:2017 ISO/IEC در برخی آزمایشگاه های پژوهشگاه جهت دستیابی به نتایج دقیق، معتبر و مبتنی بر استانداردهای جهانی استقرار یافت. استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد 17025 در آزمایشگاه های پژوهشگاه در 4 مرحله شامل آماده‌سازی، تهیه و تدوین مستندات (شامل روش های اجرایی‌، دستورالعمل‌های کاری و ...)، استقرار و پیاده سازی سیستم (شامل آموزش کارکنان، آماده¬سازی آزمایشگاه، تهیه مستندات استاندارد، ممیزی داخلی) و ایجاد سوابق و مکانیزاسیون فرایندها در سامانه آیکن در بازه زمانی 9 ماهه انجام شد. پس از برگزاری ممیزی شخص ثالث و جلسه بازنگری مدیریت، پژوهشگاه استاندارد ایران موفق به احراز صلاحیت و اخذ گواهینامه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در این حوزه شد. نتیجه این ارزیابی اعلام قابل قبول بودن نتایج استقرار 17025 ISO/IEC در آزمایشگاه های پژوهشگاه استاندارد با ذکر چند مورد توصیه در راستای بهبود انجام و نقاط قوت و قابل بهبود بود. بلافاصله پس از خاتمه ممیزی، اقدامات اصلاحی لازم برای برطرف نمودن عدم انطباق های جزیی انجام شد.
پایان یافته
1400/06/10
1401/03/01
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/12/24
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم دکتر رویا نوربخش ، خانم دکتر نسیم نایب پاشایی