توسعه و معتبرسازی روش آزمون اندازه گیری همزمان رنگ سان ست یلو و رنگ پاپریکا در فرآورده-های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غلات با UV-Vis و HPLC
توسعه و معتبرسازی روش آزمون اندازه گیری همزمان رنگ سان ست یلو و رنگ پاپریکا در فرآورده-های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غلات با UV-Vis و HPLC
پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده­های کشاورزی در راستای انجام وظایف محوله خود بر اساس بسته تحولی بهار خدمت و با هدف عارضه­یابی و رفع چالش­های صنایع، اقدام به برگزاری سلسه جلسات و نشست­های تخصصی با صنایع و انجمن­های تخصصی نموده است. بر اساس گزارشات رسیده از صنعت، مشکلاتی در زمینه اندازه­گیری رنگ سان­ست یلو در فرآورده­های حجیم شده بر پایه بلغور ذرت و آرد بر اساس استاندارد ملی شماره 19921 "افزودنی­های مجاز خوراکی- تعیین مقدار رنگ سان­ست یلو در فرآورده­های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غلات به روش اسپکترومتری" وجود دارد که نیازمند بررسی و انجام پروژه تحقیقاتی می­باشد. لذا بر اساس درخواست صنعت انجام پروژه تحقیقاتی برون سازمانی با تامین مالی صنعت جهت بررسی این چالش در دستور کار پژوهشکده قرار گرفت. روش آماده­سازی ذکر شده در استاندارد ملی شماره 19921، کمی با چالش همراه است به گونه­ای که امکان دارد که واجذب رنگ از بافت به خوبی انجام نشود و به همین دلیل سطح رنگ استفاده شده را بسیار کمتر از مقدار واقعی نشان دهد. از طرف دیگر برخی شرکت­ها در فرمولاسیون خود از مخلوط رنگ سان­ست یلو و رنگ طبیعی پاپریکا استفاده می کنند، چون در استاندارد مذکور حضور رنگ طبیعی پاپریکا به همراه سان­ست یلو پیش بینی نشده بود، لذا لازم است که آماده­سازی نمونه و قرائت جذب رنگ نمونه­های پفک در حضور رنگ پاپریکا بررسی شود. با مقایسه نتایج حاصل از روش اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، این چنین استنباط می‌شود که اندازه‌گیری سان­ست یلو به روش اسپکتروفتومتری به دلیل حضور پاپریکا با تداخل مواجه است و باعث می‌شود که مقدار سان­ست یلو را بیش از مقدار واقعی آن نشان دهد. لذا برای اندازه­گیری میزان رنگ سان­ست یلو در در حضور پاپریکا در فراورده‌های حجیم شده بر پایه بلغور ذرت می­بایستی از استاندارد ملی 15654 استفاده شود و استاندارد ملی 2880 می­بایستی تجدید نظر شود.
پایان یافته
1402/07/30
1402/11/08
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
توضیحات

محل اجرای طرح: پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری: