لوگو جدید

منتخبین اعضای هیات علمی پژوهشگاه جشنواره انتخاب و تجلیل از پژوهشگران برگزیده

سال برگزاری

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

1390

زهرا پیراوی ونک

لادن رشیدی

-

1391

-

معصومه اطهری نیا

لادن رشیدی

1393-1392

محمد فرجی

مهرناز امینی فر

بهزادکرد

روح اله سمنانی رهبر

بهزاد مهدی خانی

ماهرو خالقی مقدم

1394

بهزاد کرد

زهرا پیراوی ونک

مهدی روحانی

روح اله سمنانی رهبر

میثم شعبانیان

لادن رشیدی

1395

بهزاد کرد

محمد فرجی

علی توکلی گلپایگانی

مریم جلیلی

-

-

1396

میثم شعبانیان

-

محمد فرجی

-

-

بهزاد کرد

1397

مهرناز امینی فر

-

فضه آریانسب

1398

میثم شعبانیان

لادن رشیدی

لاله عدل نسب

-

زهرا پیراوی ونک

-

1399

محمد فرجی

-

نوشین قلی پور زنجانی

1400

معصومه محمودی میمند

مهرناز امینی فر

-

منتخبین کارشناسان پژوهشگاه جشنواره انتخاب و تجلیل از پژوهشگران برگزیده

سال برگزاری

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

1390

بهزاد مهدی خانی

رامش مهرپور

نوشین قلی پور زنجانی

منصوره مظاهری

سید شهاب معینیان

شیرزاد حسن بگی

---

---

رضا فرخی

1391

بهزاد مهدی خانی

رحیم فرجی

مجتبی پور اصفهانی

---

مژگان حیدرپور

منصوره مظاهری

---

---

مریم سمسارها

1393-1392

نادیا احمدی

مجتبی پوراصفهانی

مژگان حیدرپور

شیرزاد حسن بگی

جمیله آفاقی

منصوره مظاهری

1394

فرناز نعیمی نیا

---

رحیم فرجی

---

---

حمید سامانیان

1395

رحیم فرجی

رضا سلطانی

مریم سمسارها

نادیا احمدی

منصوره مظاهری

جمیله آفاقی بنفشه ورق

شیرزاد حسن بگی

-

سید مجتبی طیب زاده

1396

لاله سنگ سفیدی

باقر احسانی گرگری

منصوره مظاهری

1397

حسین رسول نژاد

رضا قاسمی

نوشین قلی پور زنجانی

1398

حمید رشیدی نوده

---

مریم سمسارها

1399

شیرزاد حسن بگی

---

میلاد ولی بیگی

1400

رویا نوربخش

---

سید شهاب معینیان

---

---

رحیم فرجی

 منتخبین کارشناسان ستادی سازمان جشنواره انتخاب و تجلیل از پژوهشگران برگزیده

سال برگزاری

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

1390

بهزاد سعیدی رضوی

زهره غنوی

---

1391

---

---

زهره غنوی

1393-1392

زهره غنوی

احد محمدی لیواری

---

1394

---

عباس فلاح

احد محمدی لیواری

---

---

مهناز حشمی

1395

مهرداد یگانه

---

---

سمیه کامران

---

---

1396

عباس فلاح

فاطمه ایمانی بیدگلی

زهره غنوی

1397

افسانه سمیعی

---

---

1398

---

---

---

1399

---

عباس فلاح

---

1400

---

---

---

منتخبین کارشناسان ادارات کل استاندارد استان ها جشنواره انتخاب و تجلیل از پژوهشگران برگزیده

سال برگزاری

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

1390

فرحناز رجالی

روناک دقیق

شهرام کاشانی اصل

---

---

مریم سالک زمانی

1391

شهرام کاشانی اصل

مینا شریعتی فر

محمود رضا طاهری

---

مهین خیمه کبود

لیلا ترکمن

1393-1392

شهرام کاشانی اصل

فرزانه خوشنام

لیلا ترکمن

مجید زارع زاده

فرحناز قلاسی مود

فریبا هرمزی

فرحناز رجالی

سید رضا حسینی

سید رضا حجازیان

1394

---

---

کوروش رحمانی

---

---

میترا عقیلی

---

---

سید رضا حسینی

1395

لیلا ترکمن

مرضیه دیلمی

حسین دایی جواد

رامونا مسعود

کوروش رحمانی

مجید حیدریان

---

---

عنایت اله شرفی

1396

رامونا مسعود

عنایت اله شرفی

نجمه شیبانی

---

---

بهروز علی محمدی

1397

سید رضا حسینی

---

---

1398

رامونا مسعود

---

فرزانه خوشنام

1399

نجمه شیبانی تذرچی

---

ژیلا دارابی کلهر

1400

محمد رضا مقدم منش

---

---

 
شایان ذکر است در سال 1390 منتخبین سازمان و ادارت کل استاندارد استانها در یک گروه معرفی گردیدند