پژوهشگاه استاندارد|مدیریت ارزیابی ریسک|ایمنی، بهداشت و محیط زیست

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 

 • پیشنهاد خط مشی و اهداف مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست به رئیس پژوهشگاه 
 • طرح ‏ریزی، اجرا و نظارت بر اجرای سیستم HSE در پژوهشگاه
 • برنامه‏ ریزی برای شناسایی عوامل خطرزا و زیان آور محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، مکانیکی، ارگونومی) و اندازه ‎گیری آلاینده‏ های محیط کار و ثبت و نگهداری نتایج آن‏ها
 • برنامه ‏ریزی جهت اخذ تاییدیه ‏های ایمنی از مراجع ذی‏صلاح، در صورت استفاده از تجهیزات و ماشین آلات خطرناک 
 • برنامه ‏ریزی برگزاری مانورهای واکنش در شرایط اضطراری و بازنگری طرح های مربوطه با توجه به نتایج ارزیابی ‏ها 
 • طراحی، پایش و اندازه‎ گیری شاخص‏های عملکرد سیستم مدیریت HSE ‏‏به صورت دوره‏ای و گزارش به مقام ذی‏صلاح و برآورد منابع مورد نیاز برای جهت اجرای پروژه ‏های بهبود HSE 
 • ارتباط با سازمان‏ های ذی‏صلاح درخصوص موضوعات مرتبط با HSE 
 • صدور مجوز شروع فعالیت‏های مخاطره آمیز بر اساس ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک ‏ها تا حد قابل قبول مانند راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی مخاطره آمیز 
 • همکاری در شناسایی ریسک‏های HSE ‏‏مربوط به فعالیت های پژوهشگاه، با همکاری سایر واحدهای تابعه
 • همکاری در ارزیابی اولیه و انتخاب پیمانکاران از نظر HSE 
 • همکاری در تدوین مسئولیت ‏ها و اختیارات کارکنان در ارتباط با مدیر بلافصل، جهت لحاظ نمودن موضوعات HSE ‏‏
 • نظارت بر اجرای بازدیدهای ادواری HSE ‏‏توسط نمایندگان واحدهای پژوهشگاه به منظور شناسایی ریسک‏ های جدید
 • نظارت بر شناسایی مواد شیمیایی مورد استفاده در پژوهشگاه و تهیه برگه ‏های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی Material Safety Data Sheet (MSDS) 
 • ثبت و تعیین تکلیف عدم انطباق ‏های شناسایی شده در قالب اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه HSE و پیگیری انجام اقدامات مشخص شده 
 • شناسایی و اعلام مکان‏ های امن با همکاری روسای ذی‏ربط و تهیه نقشه خروج اضطراری و محل‏ های امن
 • ارائه پیشنهاد جهت تهیه و جانمایی تجهیزات مورد نیاز ایمنی مانند تجهیزات اطفاء حریق و برنامه ‏ریزی برای شارژ مجدد آن‏ها 
 • ثبت حوادث و شبه حوادث، تحلیل آن‏ها و ارائه گزارش تحلیلی به مقام ذی‏صلاح 
 • شناسایی شرایط بالقوه خطر و ارائه راهکار واکنش در شرایط اضطراری 
 • اطلاع ‏رسانی‏‏ و افزایش آگاهی کلیه کارکنان و بازدیدکنندگان نسبت به موضوعات HSE و تلاش در جهت درک و رعایت اصول آن در پژوهشگاه 
 • تعیین نیازهای آموزشی مرتبط با HSE ‏‏برای کارکنان طبق ریسک‏ های مرتبط با آن‏ها و پیشنهاد برخوردهای انضباطی با کارکنان و پیمانکاران در صورت عدم رعایت مسائل HSE 
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم در حوزه مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات پژوهشگاه 
 • اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل‏ های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.