پژوهشگاه استاندارد|مدیریت ارزیابی ریسک|طرح های پژوهشی مرتبط با ارزیابی ریسک

پایش و بررسی میزان آفلاتوکسین هایG و B در بادام زمینی به روش HPLC به منظور ارزیابی ریسک و بازنگری حد مجاز آفلاتوکسین های B و Gدر بادام زمینی

 • نام طرح : پایش و بررسی میزان آفلاتوکسین هایG  و B در بادام زمینی به روش HPLC به منظور ارزیابی ریسک و بازنگری حد مجاز آفلاتوکسین های B و  Gدر بادام زمینی
 • نوع طرح: پژوهشی
 • وضعیت طرح : خاتمه یافته
 • مجری: معصومه محمودی میمند
 • کارفرما : سازمان ملی استاندارد
 • سال اجرا : 98-99
شرح : 
مایکوتوکسینها ترکیباتی با ساختمان های شیمیایی متفاوت با وزن مولکولی کوچک میباشند که متابولیث ثانویه کپک ها و قارچ ها هستند و بر روی محصولات کشاورزی قبل یا بعد از برداشت، طی حمل ونقل و نگهداری رشد میکنند.
 تشکیل مایکوتوکسینها یک مشکل جهانی محسوب میشود و مطابق با آمارسازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد (FAQ) سالیانه تقریبا 25 درصد محصولات غذایی تولید شده در دنیا، آلوده به مایکوتوکسینها میباشند که در این میان آلودگی ناشی از آفلاتوکسینها سهم بیشتری نسبت به آلودگی با سایر سموم دارد و طبق گزارش WHOمایکوتوکسین ها یکی از عوامل موثر در بروز بیماریهای ناشی از غذا گزارش ، شده اند.
 
 
هدف:
هدف از انجام این طرح ، پایش و بررسی میزان آفلاتوکسینهای G و B در بادام زمینی به روش HPLC به منظور ارزیابی ریسک و بازنگری حد مجاز آفلاتوکسین هایG  وB  در بادام زمینی است.
نتایج :
 نتایج آزمون این مطالعه بیانگر این است که میزان آفلاتوکسینهای گروه BG در بادام زمینی موجود دربازار کشور در محدوده قابل قبول تعیین شده در استاندارد ملی ایران شماره 5925 میباشد لذا در حال حاضر ریسک این آلاینده ها در این محصول وجود ندارد.
 مایکوتوکسین ها و از جمله آفلاتوکسین ها، ترکیبات پایداری هستند که طی بسیاری از عملیات فرآوری غذا از بین نمیروند و آزمون نمونه ها در سال های قبل هم نشان دهنده آلودگی بسیاری از نمونه ها به آفلاتوکسین بوده است اما با اعمال عملیات خوب کشاورزی، از قبیل فراهم کردن شرایط انبارداری (نگهداری) بهتر، استفاده از دانه های اصلاح شده ویا بهبود فرآیند تولید میتوان میزان مایکوتوکسین ها را کاهش داد که پایین بودن میزان آلودگی نمونه های مورد آزمون در این پژوهش، نشاندهنده موثر بودن این راهکارها در ایران و سایر کشورها می باشد. 
 
 

نام طرح : ارزیابی ریسک فلزات سنگین و اسیدهای چرب ترانس در فرآورده های شکلات و بررسی وضعیت کیفی این صنعت در استان آذربایجان شرقی

 • نام طرح :ارزیابی ریسک فلزات سنگین و اسیدهای چرب ترانس در فرآورده های شکلات و بررسی وضعیت کیفی این صنعت در استان آذربایجان شرقی
 • طرح: پژوهشی
 • وضعیت طرح : جاری
 • مجری: مریم جلیلی - عارف اولاد غفاری
 • کارفرما: آزمایشگاه های همکار استان
 • سال اجرا:98-99
شرح :
1 – تهیه پرسشنامه برای بازرسی کارخانجات و تعیین انطباق آن با فرم بازرسی فعلی 
2 – انجام فرآیند بازرسی کارخانجات تولید شیرینی و شکلات و تجزیه و تحلیل نتایج بازرسی
3 – تعیین نقاط ضعف و قوت کارخانجات به استناد بازرسی های انجام شده
4 – نمونه برداری از واحد های تولید و انجام آزمون های فیزیکو شیمیایی و میکروبی به منظور ارائه وضعیت کلی این محصول از نظر تطابق با استاندارد های ملی (تعداد 300 نمونه)
5 – تهیه پرسشنامه و دریافت مشکلات و نظرات واحد های تولیدی در خصوص این صنعت
6 – مقایسه صنعت تولید شکلات شیرینی در ایران با تکنولوژی روز دنیا
7 – بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته های پژوهش
هدف:
هدف از اجرای این پروژه بررسی وضعیت کارخانجات تولید شکلات و شیرینی در استان آذربایجان شرقی از نظر میزان انطباق محصول و شرایط واحد تولیدی با استاندارد های ملی ایران و تعیین نقاط ضعف و قوت آنها می باشد . این طرح همچنین وضعیت این صنعت را از دیدگاه تولید کنندگان بررسی می کند.
نتایج:
1 – تعیین میزان انطباق فرآورده های شیرینی و شکلات با استاندارد های ملی
2 – تعیین میزان انطباق واحد های تولیدی با استاندارد های ملی از نظر شرایط بهداشتی و صنعتی
3 – تعیین مشکلات صنعت شکلات و شیرینی در جهت تولید و صادرات محصول 
 

نام طرح : ارزیابی ریسک میزان اسیدلوریک موجوددر رژیم غذایی بر بروز بیماریهای قلبی با مطالعه حیوانات آزمایشگاهی

 • نام طرح :ارزیابی ریسک میزان اسیدلوریک موجوددر رژیم غذایی بر بروز بیماریهای قلبی با مطالعه حیوانات آزمایشگاهی
 • طرح: پژوهشی
 • وضعیت طرح : جاری
 • مجری: مهرناز امینی فر ، شهرام ربانی
 • کارفرما: پژوهشگاه استاندارد
 • سال اجرا : 98-99
شرح :
-تغذیه خرگوش با جیره دارایی سه سطح متفاوت از اسید لوریک به مدت 90 روز
- تعیین ویژگی های بیوشیمیایی خون  LDL , HDL , ESR
- تهیه لام از آئورت قلب و بررسی پاتولوژی
- تعیین رابطه بین دوز اسیدلوریک و احتمال بروز بیماری های عروق کرونر
- انجام ارزیابی ریسک با استفاده از اطلاعات سبد خانوار و تعیین سهم اسید چرب لوریک اسید ناشی از کره و تعیین نقش تغییر میزان آن بر ریسک عروق کرونر
- ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک
هدف:
1 – تعیین رابطه بین دوز اسید لوریک و احتمال بروز بیماری های عروق کرونر با همکاری مرکز تحقیقات قلب
2 – ارزیابی ریسک در خصوص میزان اسید لوریک کره 
3 – مدیریت ریسک اسید لوریک
نتایج:
انجام ارزیابی ریسک در خصوص اسید چرب اشباع لوریک اسید و تعیین حدود مجاز بدون ایجاد اثر معنی دار بر سلامت قلب و عروق
 

ارزیابی ریسک میزان اسیدلوریک در سبد غذای ملی و مدیریت ریسک اسید لوریک در کره به روش محاسباتی

 • نام طرح: ارزیابی ریسک میزان اسیدلوریک در سبد غذای ملی و مدیریت ریسک اسید لوریک در کره به روش محاسباتی
 • طرح: پژوهشی
 • وضعیت طرح : خاتمه یافته
 • مجری: مهرناز امینی فر
 • کارفرما : پژوهشگاه استاندارد
 • سال اجرا: 98-99
شرح: 
-تعیین سبدخانوار بر اساس اطلاعات سبد خانوار وزارت بهداشت و میزان واردات
- تعیین میزان مجاز اسیدهای چرب اشباع در رژیم غذایی مردم ایران
- تعیین EDI/bw
- تعیین سهم خطر
- انجام ارزیابی ریسک با استفاده از اطلاعات موجود
هدف:
- تعیین سبد خانوار
- تعیین میزان لوریک اسید دریافتی بر اساس اطلاعات سبد خانوار
- تعیین میزان اسیدهای چرب اشباع مشتمل بر لوریک اسید در رژیم روزانه
- تعیین سهم خطر
- انجام ارزیابی ریسک با استفاده از اطلاعات سبد خانوار 
نتایج:
انجام ارزیابی ریسک محاسباتی در خصوص اسید چرب اشباع مشتمل بر لوریک اسید
 

بررسی عوامل موثر و بهینه سازی روش اوزونیزاسیون برای حذف یا کاهش سموم قارچی در ذرت و ارزیابی ریسک محصولات

 • نام طرح: بررسی عوامل موثر و بهینه سازی روش اوزونیزاسیون برای حذف یا کاهش سموم قارچی در ذرت و ارزیابی ریسک محصولات
 • طرح: پژوهشی
 • وضعیت طرح : جاری
 • مجری: انوشه رحمانی
 • کارفرما: صندوق زیست فناوری- معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
 • سال اجرا : 99
شرح : 
این طرح دارای 6 مرحله می باشد.
مرحه اول مطالعه و بررسی روش های کاهش مایکوتوکسین برای غلات و اوزونیزاسیون میباشد که در این قسمت با جمع آوری، مطالعه و بررسی پیشینه تحقیقات در جهان طی حداقل 10 سال اخیر روش های حذف یا کاهش شیمیایی مایکوتوکسین ها جمع آوری و در قالب گزارش ارائه میشود.
مرحله دوم تعیین فاکتور های موثر بر فرآیند اوزونیزاسیون در کاهش مایکوتوکسین ها باتوجه به اینکه بسیاری از کشور ها از گاز اوزون برای حذف یا کاهش آفلاتوکسین ها در مقیاس آزمایشگاهی و تحقیقاتی و در موارد محدود به صورت نیمه صنعتی استفاده کرده اند ، بررسی مطالعات و تحقیقات در این خصوص در این مرحله صورت میگیرد و کلیه عوامل موثر بر کاهش مایکوتوکسین ها شناسایی میشوند تا امکان استفاده از این روش در مقیاس صنعتی ارزیابی گردد.
مرحله سوم بهینه سازی روش اوزونیزاسیون با استفاده از RSM
در اجرای روش انتخاب شده از مرحله سوم ، 3 الی 4 تغییر مداخله گر اصلی با استفاده از روشMETHODOLOGY (RSM)  RESPONSE SURFACE بهینه سازی می شوند و روش بهینه سازی شده OPTIMIZED پس از صحه گذاری برای کاربرد در مقیاس صنعتی پیشنهاد می شوند.
مرحله چهارم شناسایی ترکیبات شیمیایی ناشی از شکستن مایکوتوکسین ها با استفاده از LC-MS/MS ترکیبات احتمالی حاصل از تخریب مایکوتوکسین ها با استفاده از روش LC-MS/MS شناسایی می شوند و ضمن انجام مطالعات اسنادی در خصوص ریسک های احتمالی این ترکیبات در این مرحله، مطالعات تکمیلی بیولوژیکی در مرحله بعد انجام میشود.
مرحله پنجم ارزیابی ریسک بیولوژیکی ترکیبات حاصل از شکستن مایکوتوکسین ها در این مرحله با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی و بررسی بالینی و تغییرات آنها، پس از مواجهه با سموم و نیز ترکیبات حاصل از تخریب سموم مطالعات ارزیابی ریسک انجام میشود. این مورد به عنوان اولین تحقیق در زمینه تعیین REFERENCE DOSE برای ترکیبات حاصل از تخریب مایکوتوکسین ها در کشور خواهد بود. همچنین ارزیابی ریسک سلولی در محیط آزمایشگاهی انجام میگردد که سوابق آن در محیط آزمایشگاهی و نیز در جانداران ماکرو بررسی خواهد شد.
مرحله ششم ارائه آیین کار کاهش مایکوتوکسین ها در غلات با روش بهینه شده اوزونیزاسیون آیین کار کاهش مایکوتوکسین ها با استفاده از روش بهینه شده و بر اساس مطالعات و آزمون های انجام شده ارائه میگردد.
 
هدف:
هدف از انجام این تحقیق بررسی روش های کاهش مایکوتوکسین ها در غلات ، تعیین فاکتور های موثر بر فرایند اوزونیزاسیون و بهینه سازی روش برای کاهش مایکوتوکسین ها در ذرت آلوده می باشد.
نتایج:
در این طرح در نظر است ضمن بررسی روش های کاهش یا حذف مایکوتوکسین ها، به طور خاص روش اوزونیزاسیون به عنوان یک روش قابل اجرا در مقیاس صنعتی و با هزینه قابل قبول ، مورد بررسی قرار گیرد و فرایند برای کاربرد در مقیاس صنعتی بهینه سازی گردد و در نهایت روش بهینه ساز شده به صورت یک آیین کار استاندارد برای استفاده در اختیار همگان قرار گیرد.
 

ارزیابی ریسک فلزات سنگین در انواع آدامس، فرآورده های ژله و مربا

 • نام طرح:ارزیابی ریسک فلزات سنگین در انواع آدامس، فرآورده های ژله و مربا
 • طرح: پژوهشی
 • وضعیت طرح : جاری
 • مجری :مریم جلیلی ، عارف اولاد غفاری
 • کارفرما : پژوهشگاه استاندارد
 • سال اجرا : 1399-1400
شرح:
 در ابتدا تعداد 100 نمونه از فرآورده های آدامس ، مربا ، ژله و فرآورده های آن از واحد های تولیدی استان آذربایجان شرقی جمع آوری می گردد. میزان فلزات سنگین آنها با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین میگردد. ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و میکروبی این فرآورده ها نیز بررسی و میزان تطابق آنها با استاندارد های ملی تعیین میگردد. در نمونه های مربای سیب میزان پاتولین نیز با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع تعیین می شود.
هدف:
هدف از اجرای این طرح ، ارزیابی ریسک فلزات سنگین (سرب و آرسنیک) در مواد غذایی ( آدامس ، مربا و فرآورده های ژله) می باشد. این پروژه همچنین میزان تطابق این محصولات با استاندارد های ملی را نیز در استان آذربایجان شرقی بررسی می کند.
نتایج:
1 – تعیین میزان انطباق فرآورده های مورد بررسی با استاندارد های ملی
2 – تعیین میزان فلزات سنگین در این فرآورده ها
3 – محاسبه ریسک فلزات سنگین ناشی از مصرف این مواد غذایی