رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان - AR

 

لینک جلسات مجازی کمیسیون های فنی تدوین استاندارد ملی 

رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان - AR

توجه : با کلیک بر روی عنوان هر استاندارد، به اتاق جلسه مرتبط هدایت می‏ شوید

 

عنوان استاندارد دبیر استاندارد شماره استاندارد IPS مرتبط
صنعت نفت- تاسیسات بهداشتی - الزامات طراحی، نصب و روشهای آزمون کریم بدرخانی IPS-E-AR-342: 2016; IPS-M-AR-345: 2012;  IPS-E-AR-360: 2012
صنعت نفت – طراحی سامانه‌های گرمایش ، تهویه ، تهویه مطبوع، تبرید و تحت فشار مجتبی مسیحی IPS-E-AR-100: 2009; IPS-E-AR-120: 2009; IPS-E-AR-130: 2015; IPS-E-AR-160: 2015
صنعت نفت - سامانه‌های گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع و تبرید – الزامات فنی کریم بدرخانی IPS-M-AR-105: 2009; IPS-M-AR-125: 2009; IPS-M-AR-130: 2015; IPS-M-AR-145: 2010; IPS-M-AR-205: 2012; IPS-M-AR-215: 2012; IPS-M-AR-235: 2013; IPS-M-AR-245: 2014
صنعت نفت - سامانه‌های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع و تبرید – الزامات نصب و روش آزمون مجتبی مسیحی IPS-C-AR-110: 2009

 

فایل های بارگزاری شده

موردی برای نمایش وجود ندارد.