ابزار دقیق

لینک جلسات مجازی کمیسیون های فنی تدوین استاندارد ملی 

رشته ابزار دقیق - IN 

توجه : با کلیک بر روی عنوان هر استاندارد، به اتاق جلسه مرتبط هدایت می‏ شوید.

 

عنوان استاندارد

نام دبیر

منابع

صنعت نفت- کنترل کننده­های منطقی   قابل­ برنامه ریزی(PLC)  - قسمت اول: الزامات طراحی و مهندسی ویژگی های فنی

مجید نبیان

IPS-G-IN-290: 2013; IEC 61131-1: 2003

صنعت نفت- کنترل کننده­های منطقی   قابل ­برنامه ریزی(PLC)  - قسمت دوم: الزامات کالا و تجهیزات

مهدی ابن علی

IPS-M-IN-290: 2013; IEC 61131-1: 2003

صنعت نفت- کنترل کننده­های منطقی   قابل­ برنامه ریزی(PLC)  - قسمت سوم: الزامات نصب و راه اندازی

مهدی ابن علی

IPS-G-IN-290: 2013; IEC 61131-1: 2003

صنعت نفت سیستم های حفاظتی، آلارم ها و لامپ های نشانگر  ابزار دقیق- قسمت اول: الزامات  مهندسی  و نصب ویژگی های فنی

فرشته وهابی

IPS-G-IN-260: 2006

صنعت نفت سیستم های حفاظتی، آلارم ها و چراغ های نشانگر  ابزار دقیق- قسمت دوم: الزامات  کالا و تجهیزات

فرشته وهابی

IPS-M-IN-260: 2006

صنعت نفت آنالایزرهای برخط ابزار دقیق- الزامات  عمومی -  ویژگیهای فنی

ساسان باسره

IPS-G-IN-230: 2012; IEC 61831: 2011

صنعت نفت- گیرنده های ابزار دقیق  - الزامات کالا و تجهیزات

محسن اعرابی جشوقانی

IPS-M-IN-150: 200; IEC 60873:2007

صنعت نفت بازرسی دوره ای  تجهیزات ابزار دقیق

بهروز شریفی

IPS-I-IN-115: 2005

 

 

فایل های بارگزاری شده

موردی برای نمایش وجود ندارد.