رشته برق - EL

لینک جلسات مجازی کمیسیون های فنی تدوین استاندارد ملی 

رشته برق - EL 

توجه : با کلیک بر روی عنوان هر استاندارد، به اتاق جلسه مرتبط هدایت می‏ شوید.

 

عنوان استاندارد

نام دبیر

استاندارد IPS مرتبط

صنعت نفت- واحدهای زمینی ثابت مستقر در خشکی- تاسیسات الکتریکی- الزامات عمومی

مهدی لبخنده

IPS-E-EL-100: 2012

صنعت نفت- ماشین­های الکتریکی دوار-  ژنراتورهای سنکرون تا 10مگاولت آمپر- الزامات

محمد غفوریان مختاری

IPS-M-EL-138 : 2013

صنعت نفت- ماشین­های الکتریکی دوار- قسمت 2: الزامات کالا و تجهیزات موتورهای الکتریکی جریان مستقیم- ویژگی­های فنی

معصومه احمدی

IPS-M-EL-136: 2012

صنعت نفت- ترانسفورماتورهای قدرت-  ترانسفورماتورهای نوع روغنی- الزامات کالا و تجهیزات

مهدی قربانی

IPS-M-EL-152: 2015

صنعت نفت-ترانسفورماتورهای یکسوساز جهت حفاظت کاتدیک : الزامات کالا و تجهیزات ویژگیهای فنی

سمیه بابایی

IPS-M-EL-155: 2009

 صنعت نفت- مجموعه کلیدفیوزهای جریان متناوب فشار ضعیف  صنعتی و ضد اشتعال - الزامات  مجتبی نجیبی فر IPS-M-EL-240: 2013 
 صنعت نفت- سامانه های منبع تغذیه بدون وقفه  (UPS) - الزامات

محمدمهدی

مرآت 
 IPS-M-EL-176: 2009

ترانسفورماتورهای قدرت- راکتورها

علی ابدالی

IPS-M-EL-220: 2012

 صنعت نفت-تاسیسات الکتریکی واحدهای ثابت و متحرک مستقر در خشکی و فراساحلی-الزامات اجرا و نصب کوروش امینی زارع  IPS-C-EL-115: 2009 
 صنعت نفت- خازن اصلاح ضریب قدرت- ویژگی ها  مجتبی نجیبی فر IPS-M-EL-181(2): 2010 
 صنعت نفت-سامانه گرم کننده های الکتریکی کابلی- ویژگی ها    IPS-M-EL-190: 2009

 

فایل های بارگزاری شده

موردی برای نمایش وجود ندارد.