رشته لوله کشی - PI

 

لینک جلسات مجازی کمیسیون های فنی تدوین استاندارد ملی 

رشته لوله کشی - PI

 توجه : با کلیک بر روی عنوان هر استاندارد، به اتاق جلسه مرتبط هدایت می‏ شوید

 

عنوان استاندارد دبیر استاندارد شماره استاندارد IPS مرتبط
صنعت نفت –  فلنج­ها برای خطوط لوله و سامانه های لوله کشی-ویژگیها و روشهای آزمون ابوالفضل متشکر IPS-M-PI-150: 2013
صنعت نفت –توپک های غیر هوشمند- اﻟﺰاﻣﺎت مهدیس سبزواری IPS-M-PI -170: 2014
صنعت نفت – شیرآلات صنعتی مورد استفاده در خطوط لوله و سامانه‎های لوله کشی- ویژگیها و روشهای آزمون  سید مهدی احمدپوری IPS-M-PI-110
صنعت نفت –  اتصالات برای خطوط لوله و سامانه های لوله کشی فلزی-ویژگیها و روشهای آزمون ابوالفضل متشکر IPS-M-PI-150: 2013
صنعت نفت - تجهیزات ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪه و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه توپک - اﻟﺰاﻣﺎت مهدیس سبزواری IPS-M-PI -130: 2014
صنعت نفت- انتخاب و طبقه بندی مواد برای سامانه های لوله کشی- الزامات ابوالفضل متشکر IPS-E-PI -221: 2012
 صنعت نفت- خطوط لوله انتقال در خشکی- الزامات فنی ابوالفضل متشکر   ISO 13623:2017; ASME B31.4: 2019; ASME B31.8: 2018; ASME SEC.IX: 2021; API 1104: 2017; IPS-C-PI-140 (1): 2015; IPS-C-PI-370 (2): 2010; IPS-C-PI-270 (2): 2009
 صنعت نفت- سامانه های لوله کشی- الزامات فنی ابوالفضل متشکر   ASME B31.3: 2020; ISO 15649:2001; ASME SEC.IX: 2021; MSS SP-89: 2017; IPS-C-PI-240 (2): 2015; IPS-C-PI-350 (2): 2015; IPS-E-PI-240 (2): 2015; IPS-C-PI-290 (2): 2015; IPS-E-PI-200 (1): 2014;IPS-G-PI-280 (2): 2009

 

فایل های بارگزاری شده

موردی برای نمایش وجود ندارد.