رشته مهندسی فرایند و مواد شیمیایی - PR

 

لینک جلسات مجازی کمیسیون های فنی تدوین استاندارد ملی 

رشته مهندسی فرایند و مواد شیمیایی - PR

توجه : با کلیک بر روی عنوان هر استاندارد، به اتاق جلسه مرتبط هدایت می‏ شوید

 

عنوان استاندارد دبیر استاندارد شماره استاندارد IPS مرتبط
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی –علائم و دیاگرام های جریان فرآیندی- ویژگی ها افسانه میرزا حسینی IPS-E-PR-170: 2011
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی – فرآیند تولید هیدروژن-الزامات کلی محسن شیری IPS-E-PR-491: 2006
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی –فرآیند طراحی سیستم های سوخت- الزامات کلی یاسر بخشوده نیا IPS-E-PR-340: 2012
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی – داده های فرآیندی برای طراحی پایه –الزامات کلی افسانه میرزا حسینی IPS-E-PR-200: 2012
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی-الزامات طراحی فرایندی سیستمهای خطوط لوله یاسر بخشوده نیا IPS-E-PR-440: 2012
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی- طراحی سیستم های هوای فشرده - الزامات فرآیندی  علی سبحان منش   IPS-E-PR-330: 2011
 صنایع نفت و گاز و پتروشیمی- پیش راه اندازی واحدهای عملیاتی و تجهیزات –الزامات  سیدهادی پورطراح   IPS-E-PR-280: 2012 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی-مبدل های حرارتی هواخنک-قسمت 2:الزامات طراحی فرآیندی  محسن شیری   IPS-E-PR-785: 2011
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی- برج های خنک کن آب-الزامات طراحی فرایندی   بهمن حیدری  IPS-E-PR-790: 2012
 صنایع نفت، گاز و پتروشیمی-الزامات طراحی فرایندی دیگ های بخار  شیرزاد حسن بگی  IPS-E-PR-800: 2011
صنعت نفت - طراحی فرایندی واحدهای شیرین­ سازی گاز  محسن شیری   IPS-E-PR-551 (2): 2013
صنعت نفت - تجهیزات تبادل حرارتی- الزامات فرایندی  بهمن حیدری  IPS-E-PR-775(2): 2014; IPS-E-PR-771(2): 2014 
 صنعت نفت - طراحی فرآیندی کمپرسورها- الزامات فنی نوشین قلی پور   IPS-E-PR-750: 2010
 صنعت نفت -  سیستمهای کاستیک واحدهای مرکاپتان زدایی- الزامات فرایندی محسن شیری    IPS-E-PR-492 (1): 2006 
 صنعت نفت -  طراحی فرایندی مشعل و سامانه های تخلیه فشار- الزامات  نوشین قلی پور  PS-E-PR-460 (1): 2009 
 صنعت نفت – نمودارهای لوله کشی و ابزار دقیق- الزامات فنی بصیری   IPS-E-PR-230: 2009
 صنعت نفت - طراحی فرایندی ظروف و جداکننده ها- قسمت اول – الزامات فنی علی سبحان منش   IPS-E-PR-850: 2009
 صنعت نفت - طراحی فرایندی ظروف و جداکننده ها- قسمت دوم –جداکننده های گاز- مایع بصیری   IPS-E-PR-880: 2010
 صنعت نفت - طراحی فرایندی ظروف و جداکننده ها- قسمت سوم - جداکننده های جامد- مایع علی سبحان منش    IPS-E-PR-895 (2): 2015

 

فایل های بارگزاری شده

موردی برای نمایش وجود ندارد.