رشته حفاظت فنی - TP

 

لینک جلسات مجازی کمیسیون های فنی تدوین استاندارد ملی 

رشته حفاظت فنی - TP 

توجه : با کلیک بر روی عنوان هر استاندارد، به اتاق جلسه مرتبط هدایت می‏ شوید

  

عنوان استاندارد دبیر استاندارد شماره استاندارد IPS مرتبط
رنگها و جلاها- پوشرنگ آلومینیم آلکید-  ورقه ای (نوع1) و غیر ورقه ای (نوع 2) برای سطوح فولادی- ویژگیها و روشهای آزمون فضه آریانسب IPS-M-TP-155: 2012; IPS-M-TP-150: 2012
پلاستیک­ها- سامانه پوشش حفاظتی مکانیکی مشبک  برای لوله و اتصالات فولادی- راک شیلد لاله سنگ سفیدی IPS-M-TP-316: 2000
سامانه پوشش نواری  برای لوله و اتصالات فولادی به روش سرداجرا  الهام ابراهیم IPS-M-TP-310: 2011; IPS-M-TP-311: 2011; IPS-M-TP-321: 2011
رنگها و جلاها- پوشش رویی آکریلیک سیلیکونی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد در دﻣﺎی ﺑﺎﻻ - ویژگیها فضه آریانسب IPS-M-TP-168: 2001
سامانه پوشش  حفاظتی با اجرای دستی برای لوله و اتصالات فولادی- نوار پترولاتوم و پرایمر الهام ابراهیم IPS-M-TP -317: 2003
پوشرنگ­ها و جلاها-پوشرنگ اپوکسی سرشار از روی – ویژگی­ها و روشهای آزمون   فضه آریانسب  SSPC PAINT 20: 2019; IPS-M-TP-205 (2): 2012; IPS-M-TP-210 (2): 2014; AS/NZS 3750.9: 2009; AS/NZS 3750.15: 1998
پوشرنگ­ها و جلاها-پوشرنگ اپوکسی پلی آمید– ویژگی ها   فضه آریانسب  IPS-M-TP-215(2): 2014; IPS-M-TP-220(2): 2012; IPS-M-TP-225(2): 2012; AS/NZS 3750.10: 1994 (R2008); AS/NZS 3750.13: 1997 (R2013); AS/NZS 3750.14: 1997 (R2013)
پوشرنگ­ها و جلاها-پوشرنگ اپوکسی پلی آمید– روشهای آزمون   فضه آریانسب   IPS-M-TP-215(2): 2014; IPS-M-TP-220(2): 2012; IPS-M-TP-225(2): 2012; AS/NZS 3750.10: 1994 (R2008); AS/NZS:2014
پوشرنگ­ها و جلاها-پوشرنگ پلی اورتان (دوجزئی)– ویژگی­ها و روش­های آزمون   فضه آریانسب  MIL-PRF-85285: 2012; AS/NZS 3750.6: 2009; IPS-M-TP-235(2): 2012
 پوشرنگ­ها و جلاها-پوشرنگ اپوکسی پلی ­آمید-قطران – ویژگی­ها و روشهای آزمون فضه آریانسب  SSPC PAINT 16: 2015; IPS-M-TP-190 (2): 2013 
 صنایع نفت و گاز طبیعی- پوشش‌های بیرونی برای خطوط لوله مدفون و غوطه‌ور مورد استفاده در سامانه‌های خطوط انتقال- قسمت 11: پوشش‌های مورد استفاده در اِعمال میدانی، ترمیم‌های پوشش و بازسازی  الهام ابراهیم  ISO 21809-11:2019; IPS-E-TP-270: 2009
 صنعت نفت- عایق های حرارتی- تجهیزات و مواد و روش اجرا ماهرو خالقی  BS 5970: 2012; IPS-C-TP-701: 2010; IPS-M-TP-710 (2): 2012 
 صنعت نفت- افزودنی های شیمیایی برای کنترل محیط های خورنده- الزامات ماهرو خالقی   IPS-E-TP-780 (1): 2010; IPS-M-TP-675 (1): 2004
سامانه­ های حفاظت کاتدی – قسمت اول: حفاظت کاتدی در سازه های خشکی   لاله سنگ سفیدی  EN 12954: 2019; IPS-E-TP-820: 2010; IPS-C-TP-820 (2): 2013
 سامانه­ های حفاظت کاتدی – قسمت دوم: حفاظت کاتدی در سازه های دریایی  لاله سنگ سفیدی  ISO 12473: 2017; IPS-E-TP-820: 2010; IPS-C-TP-820 (2): 2013
 سامانه ­های حفاظت کاتدی – قسمت سوم: بازرسی و اندازه گیری در صنعت نفت لاله سنگ سفیدی   EN 13509: 2003; IPS-I-TP-820 (2): 2013
 صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی – انتخاب مواد و کنترل خوردگی برای سیستم های تولید نفت و گاز لاله سنگ سفیدی  ISO 21457: 2010; IPS-E-TP-740: 2010; IPS-C-TP-742 (1): 2010 

 

فایل های بارگزاری شده

موردی برای نمایش وجود ندارد.