رشته حفاظت فنی - TP

 

لینک جلسات مجازی کمیسیون های فنی تدوین استاندارد ملی 

رشته حفاظت فنی - TP 

توجه : با کلیک بر روی عنوان هر استاندارد، به اتاق جلسه مرتبط هدایت می‏ شوید

  

عنوان استاندارد دبیر استاندارد شماره استاندارد IPS مرتبط
رنگها و جلاها- پوشرنگ آلومینیم آلکید-  ورقه ای (نوع1) و غیر ورقه ای (نوع 2) برای سطوح فولادی- ویژگیها و روشهای آزمون فضه آریانسب IPS-M-TP-155: 2012; IPS-M-TP-150: 2012
پلاستیک­ها- سامانه پوشش حفاظتی مکانیکی مشبک  برای لوله و اتصالات فولادی- راک شیلد لاله سنگ سفیدی IPS-M-TP-316: 2000
سامانه پوشش نواری  برای لوله و اتصالات فولادی به روش سرداجرا  الهام ابراهیم IPS-M-TP-310: 2011; IPS-M-TP-311: 2011; IPS-M-TP-321: 2011
رنگها و جلاها- پوشش رویی آکریلیک سیلیکونی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد در دﻣﺎی ﺑﺎﻻ - ویژگیها فضه آریانسب IPS-M-TP-168: 2001
سامانه پوشش  حفاظتی با اجرای دستی برای لوله و اتصالات فولادی- نوار پترولاتوم و پرایمر الهام ابراهیم IPS-M-TP -317: 2003

 

فایل های بارگزاری شده

موردی برای نمایش وجود ندارد.