صدور پروانه کارشناسی استاندارد برای اساتید دانشگاه ها

 
به اطلاع می رساند سازمان ملی استاندارد ایران، به عنوان مهم ترین مرجع استاندارد سازی در کشور، در نظر دارد با هدف بهره برداری از ظرفیت های بالقوه علمی کشور در ارتقای استانداردهای ملی،  برای اساتید محترم دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  با رتبه استاد تمام، براساس آیین نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد، بدون آزمون، پروانه کارشناسی استاندارد صادر نماید. دارندگان این پروانه می توانند در مجموعه وظایفی که به موجب قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- مصوب 1371- و اصلاحات بعدی آن به عهده سازمان ملی استاندارد ایران می باشد، مشارکت نموده و نظر کارشناسی ارائه نمایند. لذا از کلیه اساتید محترم دعوت به عمل می آید فرم تقاضا را تکمیل و به همراه مدارک مربوطه به  دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه استاندارد ارسال نمایند. شایان ذکر است این دفتر به شماره تلفن 32861128-026 آماده پاسخگویی به هرگونه سوالات در این زمینه می باشد.