پژوهشگاه استاندارد|خدمات|آموزش|تقویم دوره های آموزشی 1402
۲۵ فروردین ۱۴۰۲

دوره های آموزشی اعتباردهی و خدمات آزمایشگاهها و مراکز تست آزمون در سال 1402

 

 

دوره آموزشی در حیطه بازرسی واحد های صنعتی و تولیدی مختص شرکت های بازرسی همکار سازمان ملی استاندارد در سال 1402


دوره آموزشی انرژی در سال 1402

 

دوره های آموزشی مدیریت پروژه در سال 1402