پژوهشگاه استاندارد|خدمات|آموزش|دوره های تخصصی|دوره آمـوزشی بازرسی و نمونه برداری از غلات مورد مصرف دامی

دوره آمـوزشی بازرسی و نمونه برداری از غلات مورد مصرف دامی

غلات دامی
غلات دامی
غلات دامی

هدف از برگزاری

جمع آوری نمونه انباشته از تمام جمعیت به منظور تایید از طریق آنالیز با انطباق با قوانین خوراک دام و انسان یا قوانین سلامت حیوان و حفظ سلامت عموم جامعه است. 

سرفصل ها

  •  تعریف نمونه برداری و بیان اهمیت نمونه برداری در نتیجه آزمون
  • قوانین استاندارد های نمونه برداری
  • اهمیت مایکوتوکسین ها 
  • قوانین مربوط به مایکوتوکسين ها
  • استانداردهای نمونه برداری برای خوراک دام
  • انبارش یا چیدمان بهر
  • شرایط بهداشتی نمونه برداری
  • وسایل نمونه برداری
  •  نمونه برداری دستی 
 

 

تقویم برگزاری در سال 1401

جهت مشاهده تقویم آموزشی 1401 به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.standard.ac.ir/fa/courses/calender

شماره های تماس

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764